Väestö vanhenee – varautukaa alentuviin kustannuksiin ja parempaan yhteiskuntaan - Kolumnit | HS.fi
Kolumnit|Kolumni

Väestö vanhenee – varautukaa alentuviin kustannuksiin ja parempaan yhteiskuntaan

”Samalla kun työikäisten määrä vähenee, syntyy työikäisille enemmän kysyntää. Tällöin työttömyydestä aiheutuvien kustan­nusten tulisi laskea”, kirjoittaa HS Metron kolumnisti Henri Salomaa.

Julkaistu: 6.3. 16:11

Suomessa on käynnissä väestön ikärakenteen muutos, jota on esimerkiksi mediassa ja politiikassa käsitelty melko yksipuolisesti kustannusten lisääntymiseen liittyvien uhkakuvien kautta. Kun samaan aikaan panikoidaan syntyvyyden laskun kanssa, on tällainen puhe omiaan tuottamaan asenteita, joissa vanhempien ihmisten kunnioitus vähentyy ja tunne sukupolvien välisestä konfliktista kasvaa.

Vanhusten määrän lisääntymisellä on kuitenkin myös positiivisia taloudellisia vaikutuksia.

Esimerkiksi Kuntaliitto pohti väestömuutoksen mahdollisuuksia viime syksynä julkaisemassaan artikkelissa. Aihetta on käsitelty perustavanlaatuisesti myös Valtioneuvoston tulevaisuusselonteossa läpi koko 2000-luvun.

Tässä siis joitain positiivia seurauksia ikärakenteen muutoksesta:

Lasten ja nuorten määrän lasku vähentää kustannuksia muun muassa päivähoidosta ja opetuksesta. Samalla kun työikäisten määrä vähenee, syntyy työikäisille enemmän kysyntää, jolloin työttömyydestä aiheutuvien kustan­nusten tulisi laskea. On myös mahdollista, että työttömyydestä aiheutuvat epäsuorat menot, kuten sosiaalisten ongelmien, päihteiden ja terveyspalveluiden aiheuttamat kustannukset pienenevät. Nämä kaikki ovat myös toinen toistaan oivallisempia syitä olla hankkimatta lapsia!

Myös rikollisuus vähenee, sanoo Valtioneuvoston raportti. Yli 50-vuotiaat tekevät rikoksia erittäin vähän ja joutuvat myös melko harvoin rikosten uhriksi. Tässäkö lääke Pohjoismaissa havaittuun turvallisuudentunteen vähenemiseen?

Myös työelämä kiittää, kun työpaikoilla ei voida laskea sen varaan, että nuoria työntekijöitä on aina tarjolla. Tätä kautta vanhempien työntekijöiden osaamisen arvostus kasvaa ja myös vanhojen työntekijöiden kohtelu parantuu.

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.