Kuntarakennelaki sisältää pakkoliitokset - Mielipide | HS.fi

Kuntarakennelaki sisältää pakkoliitokset

Kuntien omarahoitusosuutta peruspalveluihin nostetaan hallituskauden 2012–2015 aikana yhteensä 3,4 miljardilla eurolla. Käytännössä valtio vetäytyy vastuustaan ja peruspalveluiden rahoitus on yli 70-prosenttisesti kuntien vastuulla. Kansalaista kohti summa eli valtionosuusleikkaus nousee tämän vuoden 118 eurosta 166 euroon vuonna 2015.

18.11.2012 2:28

Kun­tien oma­ra­hoi­tus­osuut­ta pe­rus­pal­ve­lui­hin nos­te­taan hal­li­tus­kau­den 2012–2015 ai­ka­na yh­teen­sä 3,4 mil­jar­dil­la eu­rol­la.

Käy­tän­nös­sä val­tio ve­täy­tyy vas­tuus­taan ja pe­rus­pal­ve­lui­den ra­hoi­tus on yli 70-pro­sent­ti­ses­ti kun­tien vas­tuul­la. Kan­sa­lais­ta koh­ti sum­ma eli val­tion­osuus­leik­kaus nou­see tä­män vuo­den 118 eu­ros­ta 166 eu­roon vuon­na 2015.

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide