Opettakaamme ajattelua, ei yksityiskohtaista tietoa - Mielipide | HS.fi

Opettakaamme ajattelua, ei yksityiskohtaista tietoa

12.4.2010 3:00

Perusopetuksen uusien opetussuunnitelmien laadintatyö on virittänyt vilkkaan keskustelun tulevien opetussuunnitelmien linjauksista. Toiveita ja tarpeita asetetaan niin tuntimäärille kuin oppiainekirjollekin.

Keskustelussa on esitetty, että peruskoulun tärkein tehtävä olisi opettaa kansalaistaitoja eli ymmärrystä siitä, miten maailma toimii, miten toimia kansalaisena yhteiskunnassa, miten vaikuttaa omaan elinpiiriin kuuluviin asioihin ja niin edelleen.

Paras ratkaisu kansalaistaitojen opettamiseksi ei kuitenkaan ole uuden oppiaineen perustaminen vaan se, että olemassa olevien oppiaineiden ydinsisällöt määritettäisiin uudelleen nimenomaan kansalaisen tarvitsemien tietojen ja taitojen näkökulmasta. Tämä vaatisi nykyisen, varsin akateemisen tiedonhierarkian osittaista hylkäämistä ja olennaisten tietojen jäsentämistä uudesta näkökulmasta.

Eikö oman terveyden ymmärtämiseksi olisi tarpeellisempaa ymmärtää ruoansulatuksen yleisiä periaatteita kuin nimetä eri ainesosia pilkkovia entsyymejä? Olisiko kansalaistaitona ensisijaista oppia tulkitsemaan nykymaailman konflikteja ja tutkia niiden taustoja historian valossa, vaikka jotkin historian vaiheet jäisivätkin käsittelemättä? Eikö kaikkiaan perusopetuksen tärkein tavoite olisi oppia seuraamaan medioita ja tulkitsemaan maailman tapahtumia sekä suomeksi että muilla koulukielillä, vaikka jokin kieliopin yksityiskohta jäisikin vähemmälle harjoittelulle?

Onko opiskelu suunnattu järkevästi, jos oppilas ei muutama viikko kokeen jälkeen muista opiskelluista asioista juuri mitään? Tieto voi toki olla helpommin mieleen palautettavissa, mutta olisiko silti opetukseen suunnattu panostus voitu käyttää hyödyllisemminkin?

Nykyisetkään opetussuunnitelmat eivät ole olleet esteenä opetuksen sisältöjen uudenlaiselle määrittelylle: opetussuunnitelman lukeminenhan on tulkintaa, sillä nykyiselläänkin se määrittää enemmän tavoiteltavia taitoja kuin tarkkoja sisältöjä.

Isompana ongelmana ovatkin kanonisoitunut opetusperinne ja perinnettä siirtävät oppikirjat. Yksityiskohtaisen tiedon toistaminen vaikuttaa yhä olevan arvostetumpaa kuin ajattelu- ja päättelytaitojen opettaminen. Eikä ihme, onhan sisältötiedon opettaminen helpompaa kuin ajatteluprosessien ohjaaminen. Ajattelutaidoille olisi kuitenkin elämässä käyttöä, kun taas yksityiskohtaiset, kenties koetta varten ulkoa päntätyt irralliset tiedot unohtuvat.

Eija Aalto

opettaja ja opettajankouluttaja

Jyväskylä

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide