Rahan puute ja heikko itsetunto ajavat nuoria ahtaalle - Mielipide | HS.fi
Mielipide|Lukijan mielipide

Rahan puute ja heikko itsetunto ajavat nuoria ahtaalle

Nuoret toivoivat mielenterveyden vahvistamista ja mielenterveyspalvelujen parempaa saatavuutta. Paljon toivottiin myös itsenäiseen elämään kuuluvien taitojen opetusta.

Julkaistu: 8.2. 2:00

Helsingin Sanomat uutisoi (29.1.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksesta, jonka mukaan toimeentulotukea saavilla nuorilla on muita enemmän mielenterveysongelmia. Tulos ei yllätä, mutta se on erittäin tärkeä, eikä aivan niin yksinkertainen.

Toimeentulotuki ja mielenterveysongelmat liittyvät vahvasti niin sanottuun syrjäytymiseen, jota voidaan pitää useiden ongelmien kasaantumisena ja itsenäisen elämän edellytysten puutteena.

Haastattelimme nuoria aikuisia syksyllä 2018 eri puolilla Suomea heidän tuen tarpeistaan. Selkeimmiksi tarpeiksi nousivat mielenterveyden vahvistaminen sekä mielenterveyspalveluiden saatavuus. Paljon toivottiin myös itsenäiseen elämään kuuluvien taitojen ohjausta ja opetusta. Nuorten itsensä kertomana rahan, mielenterveyden, työllistymisen, itsetunnon ja jaksamisen vajeet ovat kyteviä pesäkkeitä, jotka hiillostavat arjessa ja ajavat ahtaalle.

Viime vuonna julkaisemamme rekisteritutkimuksen perusteella tiedämme, että toimeentulotuki ja mielenterveysongelmat kietoutuvat vahvasti kouluttamattomuuteen ja työttömyyteen.

Yhdeksän kymmenestä pitkäaikaisesti työttömänä olleesta kouluttamattomasta ihmisestä oli saanut edeltävästi toimeentulotukea. Psykiatrinen sairaus oli taustalla lähes puolella. Toimeentulotuen saannin ja syrjäytymisen välinen yhteys oli voimakkain, kun tarkasteltiin muita omia sekä lapsuudenperheeseen liittyviä tekijöitä.

Huomattavaa oli, että kouluttamattomat pitkäaikaisesti työttömät olivat saaneet toimeentulotukea muita aiemmin mutta ongelmista huolimatta psykiatrista hoitoa taas muita myöhemmin. Tutkimuksessa havaittiin myös mielenterveyspalvelujen alikäyttöä.

Yhteiskunnan tuki nuorten tarpeisiin on riittämätöntä ja paikoin jopa syrjäyttävää. Nuorten arkeen tarvitaan nuorilähtöisiä palveluita, joissa otetaan huomioon hyvinvoinnin kokonaistilanne. Yhteisen tekemisen tueksi ja toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi tarvitaan yhteisiä asiakas- tai hyvinvointisuunnitelmia, jotka näyttävät monialaisen yhteistyön tekemisen suunnan.

Tärkeimpänä kuitenkin kaikissa nuorten palveluissa tulee olla kolme k:ta: tarvitaan kohtaamista, kuuntelemista ja kannustamista sekä näiden lisäksi tulevaisuudenuskon luomista ja itsenäisen elämän edellytysten parantamista.

Nuori haluaa tulla nähdyksi arvokkaana itsenään, ei ongelmana, oireiluna tai diagnoosina.

Reija Paananen

dosentti, asiantuntija

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Raportti: Toimeentulotukea saavilla nuorilla paljon mielenterveysongelmia