Pienille kunnille sälytettyjä velvoitteita pitäisi karsia - Mielipide | HS.fi
Mielipide|Muut lehdet

Pienille kunnille sälytettyjä velvoitteita pitäisi karsia

Julkaistu: 18.2. 2:00

Kaleva kirjoittaa, että valtiovarain­ministeriön tuore raportti antaa ankean ja tylyn kuvan kuntien tulevaisuudesta.

”Erot kuntien välillä ovat parissakymmenessä vuodessa vain kasvaneet, kun raju väestökehityksen muutos murtaa rakenteita. Eriytymiskehityksen seuraukset tuntuvat kuntien väestökehityksessä, taloudessa, rahoituksessa, palveluiden ja osaavan henkilöstön saatavuudessa, elinkeinorakenteissa ja jopa demokratian toteutumisessa. – – Suuri huoli onkin siitä, mitkä tosiasialliset mahdollisuudet väestöään menettävillä pienillä kunnilla on suoriutua peruspalveluista.”

”Elinvoimaansa menettävät kunnat eivät voi loputtomiin paikata kassaa verojen ja taksojen korotuksilla, jos maksupohja on valmiiksi kapea.”

”Vastaavasti kasvavissa kunnissa verotuloja ja valtionosuuksia on saatavissa lisää, mutta samalla uudet asukkaat tarvitsevat investointeja vaativia palveluja. Monen suuren ja keskisuuren kau­pungin taloustilanne on viime aikoina heikentynyt.”

”Kuntakentän uudistumista on hidastanut yhä viipyvä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, joka sekään ei ratkaise kuntien ongelmia. Onkin syytä kysyä, voisiko meillä olla kuntia, joilla on erilaisia tehtäviä. Kunnat ovat niin erilaisia, joten ongelmiakaan ei voi ratkaista samoilla keinoilla.”

Karjalainen arvioi, että valtiovallan on pian sallittava erilaisuutta kuntien lakisääteisiin tehtäviin: pienillä kun­nilla olisi vähemmän velvoitteita kuin suurilla.

”Muuten pienet kunnat eivät selviä vaikeuksistaan. Muutos on tehtävä, jos halutaan pitää kiinni nykyisestä kunta­rakenteesta.”

”Sote-palvelut on tarkoitus siirtää maakuntien vastuulle. Jos uudistus saadaan jengoilleen kohti maalia, lienee viisasta kytkeä kuntien tehtävien eriyttäminen samaan palapeliin.”

”Kun kunnasta lähtee asukkaita, lähtee myös verotuloja, mutta pakolliset toimintamenot eivät välttämättä vähene samassa suhteessa. Pienillä kunnilla voi olla suurimmat sote-kustannukset ja pienimmät verotulot.”

Hufvudstadsbladet muistuttaa laskelmasta, jonka mukaan vuonna 2040 Suomessa voi olla jo 44 kuntaa, joissa asuu enemmän eläkeikäisiä kuin työikäisiä.

”Elävä maaseutu on kaunis ajatus, mutta muutos tulee vähitellen väistämättä, ja meidän on pakko katsoa totuutta silmiin.”

”Emme saa erehtyä uskomaan samanlaisiin elämänvalheisiin kuin Mao ja Stalin ja uskotella itsellemme, että pääomaa ja ihmisiä voidaan pakottaa siirtymään alueille, jotka eivät ole houkuttelevia.”

”Kansainvälisessä vertailussa Suomen kunnilla on poikkeuksellisen vahva autonomia ja harvinaisen paljon tehtäviä. – – Kumpi perustuslain pykälä saa väistyä, kuntien itsehallinto vai kansalaisten oikeus peruspalveluihin?”