Oman äidinkielen vahva hallinta tukee myös muiden aineiden opiskelua - Mielipide | HS.fi
Mielipide|Lukijan mielipide

Oman äidinkielen vahva hallinta tukee myös muiden aineiden opiskelua

Tänne muualta muuttaneissa perheissä on valtavasti kielellistä ja kulttuurista rikkautta ja taitoa, jota ei saa heittää hukkaan.

Julkaistu: 28.2. 2:00

Suomalainen yhteiskunta monimuotoistuu ja samalla äidinkielenä puhuttavien kielten määrä kasvaa reippaalla tahdilla. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla jo viidesosalla oppilaista äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Joissakin Itä-Helsingin kouluissa jo yli puolet oppilaista kuuluu tähän ryhmään.

Monikielisyys tarkoittaa muutakin kuin ympäriltä kuuluvaa puhetta. Suomen peruskouluissa vieraskielisille oppilaille tarjotaan mahdollisuus oman äidinkielen opiskeluun kahtena tuntina viikossa. Tätä opetusta tarjotaan valtakunnallisesti ainakin 60 eri kielessä. Kyseessä on loistava mahdollisuus, jos sen merkitys vain ymmärretään ja sitä käytetään hyväksi.

Oma kieli, äidinkieli, on sydämen, tunteiden, identiteetin ja ajattelun kieli. Kieli vahvistaa kulttuurista identiteettiä, oman kulttuurin tuntemusta ja siteitä omaan kieliyhteisöön ja entiseen kotimaahan. Äidinkieli on myös jokaisen perusoikeus: kaikilla Suomessa asuvilla ihmisillä on oikeus kehittää ja ylläpitää omaa äidinkieltään.

On tärkeää, että lapsi oppii äidinkielensä riittävän hyvin, sillä äidinkieli on perusta lapsen ajattelulle ja tunne-elämän tasapainoiselle kehitykselle. Äidinkieli on tärkeä väline uusien kielten ja kaiken muunkin tiedon oppimiseen ja omaksumiseen. Tutkimusten mukaan oman äidinkielen vahva hallinta tukee myös muiden aineiden opiskelua.

Vieraskielisten ja suomalaisten paluumuuttajien vanhempien informoiminen oman äidinkielen opiskelun mahdollisuuksista on usein edelleen sattumanvaraista. Vanhemmat tarvitsevat tietoa opetuksen järjestämisestä ja siitä, mikä merkitys oman äidinkielen hyvällä osaamisella on kaikessa oppimisessa. Lisäksi opetuksen olosuhteita pitää kehittää niin, että lapsen osallistuminen oman äidinkielen tunneille ei ole perheille liian vaikeaa järjestää.

Suomen kielivaranto ei ole koskaan ollut niin laaja kuin nyt. Tätä olemassa olevaa kielten monipuolista kirjoa ei pidä hukata, vaan eri kielten osaajien merkitys on tunnustettava. Monikielisissä suomalaisissa perheissä ja tänne muualta muuttaneissa perheissä on valtavasti kielellistä ja kulttuurista rikkautta ja taitoa, jota ei saa heittää hukkaan.

Monipuolinen kielten osaaminen ja olemassaolo on rikkaus, joka pitää osata hyödyntää koko kansakunnan parhaaksi. Tällöin monikielisyydestä todellakin kasvaa mahdollisuus.

Larissa Aksinovits

Tuulia Hautakoski

Riitta Salin

Oman äidinkielen opettajat ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa uutisia tästä aiheesta