Kotikaranteenissa lihaskunto heikkenee hyvin nopeasti

Liikunnan puutteen haitalliset vaikutukset ovat pitkäkestoisia ja todennäköisesti osin palautumattomia.

26.3.2020 2:00

Suomessa on valmistauduttu poikkeuksellisen laajoin ja voimakkain toimin koronavirusepidemian hidastamiseen sekä vaikeiden sairaustapausten ja niiden komplikaatioiden hoitoon. Erityisenä tavoitteena on suojata yli 70-vuotiaita ja muutoin riskiryhmässä olevia kansalaisia. Kaikki tämä on äärimmäisen tärkeää.

Vähemmälle huomiolle ovat jääneet vaikeaan koronavirusinfektioon sairastuvien kuntoutustarve sekä epidemian hidastamiseen liittyvien toimien vaikutukset kaikille yli 70-vuotiaille ja riskiryhmille.

Kuntouttavan toiminnan nopea alasajo, liikuntapaikkojen sulkeminen, ulkoiluun, sosiaaliseen elämään ja muuhun virkistystoimintaan liittyvät rajoitukset jopa kuukausien ajaksi koskettavat eritoten iäkästä väestöä. Nämä toimet sekä vaikeaan koronavirusinfektioon sairastuminen johtavat väistämättä ennakoimattoman suureen riskiin fyysisen toimintakyvyn laskusta, mahdollisesta lisääntyvästä sairastavuudesta, tapaturma-alttiudesta sekä lisääntyvästä palvelu- ja hoitotarpeesta.

Haitalliset vaikutukset ovat pitkäkestoisia ja todennäköisesti osin palautumattomia. Tilanteen ongelmallisuutta lisäävät epäilemättä jo nyt havaitut epidemian merkittävät vaikutukset talouteen ja tästä seuraava pitkäaikainen resurssien niukkuus. Niin ikään epidemiatilanteessa muun terveydenhuollon palvelujen saatavuuden rajoitukset ja ravitsemukseen liittyvät riskit tuovat lisähaasteita.

Vuonna 2013 julkaistu Breenin työryhmän tutkimus antaa hyvän käsityksen liikunnan vähentämisen seurauksista. Tutkimuksessa terveiden 72-vuotiaiden henkilöiden liikuntaa rajoitettiin kahden viikon ajaksi 6 000 askeleen määrästä 1 500 askeleeseen päivässä. Tämän seurauksena pelkästään säären alueen lihasmassa väheni 400 grammaa verrattain vähäisellä liikunnan rajoittamisella lyhyessä ajassa. Lihasmassan vähentyminen on sinänsä merkittävä haitallinen tekijä terveyden ja itsenäisen elämän kannalta.

Koronavirusepidemiaan varautumista on painavista syistä aiheellista jatkaa kaikin keinoin. Lääkinnällisen ja geriatrisen kuntoutuksen asiantuntijoiden tulisi jo nyt valmistautua kohtaamaan tuleva vajaakuntoisuusepidemia – ei yksin, vaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Esimerkiksi internetin verkkosivuille on jo ilmestynyt erilaisia kotijumppaohjelmia, mutta vanhusväestölle ne eivät välttämättä sovi eivätkä ne tavoita kaikkia ikäihmisiä. Heille tutumman television hyödyntämistä laajemmin tätä tarkoitusta varten on syytä harkita.

Epidemia rauhoittuu jonain päivänä, mutta sen seuraukset kestävät vielä pitkään tämän jälkeen. Ne toimet, joilla voidaan ehkäistä ennalta, lievittää ja torjua iäkkään väestön itsenäisen elämän vaarantavia tekijöitä, tulisi ottaa käyttöön monipuolisesti ja innovoiden.

Kari Koskela

lääkäri, Masku

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide