Metsänomistajille on annettava tietoa vesistöystävällisistä vaihtoehdoista - Mielipide | HS.fi
Mielipide|Lukijan mielipide

Metsänomistajille on annettava tietoa vesistöystävällisistä vaihtoehdoista

Julkaistu: 27.4. 2:00

Helsingin Sanomat kirjoitti (14.4.), että metsänomistus keskittyy yhä enemmän kaupunkilaisille. Uusmaalaiset ovat suurin yksityismetsiä omistava ryhmä.

Yhä useampi metsänomistaja miettii metsien taloudellisen arvon rinnalla myös luonto-, maisema- ja virkistyskäyttöarvoja.

Metsänhoidosta saatava tieto saatetaan kokea ristiriitaiseksi ja sekavaksi ja sen perusteella on vaikea tehdä oikeaksi koettuja päätöksiä.

Kaikki metsänomistajat eivät tunne eri metsänkäsittelyn mahdollisuuksia, eivätkä näin tiedä metsänhoitotoimia tilatessaan, mitä pyytää toimijoilta. Jos metsässä tehtävien toimien vaikutuksia ei tunne – saati tiedä, minne vedet omistamastaan metsästä valuvat, ollaan tiedon puutteen kannalta kriittisten kysymysten äärellä.

Tähän tietovajeeseen voidaan vastata Huomio metsien vesienhoitoon -hankkeella, joka on käynnistynyt Uudellamaalla ja Kanta-Hämeessä. Hankkeessa tehdään metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelmia yhteistyössä metsänomistajien, Suomen metsäkeskuksen ja vesiensuojeluyhdistysten asiantuntijoiden kanssa.

Suunnitelmien kohdealueet ovat kirkasvetisiä ja lähes luonnontilaisia vesistöjä, jotka ovat hyvässä tai erinomaisessa tilassa ja sijaitsevat metsätalousvaltaisella valuma-alueella. Tällaiset vesistöt ovat usein herkkiä pienillekin kuormituksen muutoksille.

Metsätalouden vesiensuojelun tavoitteena on minimoida toimenpiteistä aiheutuva vesistökuormitus. Toimenpiteiden kuormitusta pinta- ja pohjavesiin voidaan vähentää merkittävästi hyvällä suunnittelulla ja töiden oikealla ajoittamisella.

Metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelmiin kerätään tietoa esimerkiksi valuma-alueiden vesiensuojelullisten riskikohteiden tunnistamisesta. Tieto on maanomistajien ja toimijoiden käytettävissä metsien käyttöä suunniteltaessa.

Olennaista onkin tiedon jalkauttaminen eri tasoille. Tällöin metsänomistaja osaa metsätalouden toimenpiteitä tilatessaan edellyttää vesiensuojelumenetelmien huomioimista metsänhoitotöissä. Suunnitelmilla kartoitetaan myös mahdollisia kohteita luonnonhoitohankevaroin tehtäviin metsätalouden vesiensuojeluhankkeisiin.

Metsäalan toimijoille järjestetään teemapäiviä metsätalouden vesiensuojelusta ja sen suunnittelusta sekä uusimmista menetelmistä. Tarkoituksena on lisätä tietoa käytännöistä, joilla metsiä voidaan hoitaa ja hyödyntää taloudellisesti myös vesistöt huomioiden.

Tavoitteena on tuoda nykyaikaiset vesiensuojelumenetelmät pysyväksi osaksi metsätaloustoimenpiteitä ja säilyttää lähes luonnontilaisten, metsävaltaisten latvavesien arvo.

Paula Luodeslampi

vesistöasiantuntija

Pasi Valkama

tutkija, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Mika Salmi

projektipäällikkö, Suomen metsäkeskus

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Metsät|”Ihmiset pitävät metsästä, jossa on puita” – Metsän­omistus keskittyy vahvasti uusmaalaisille, ja se näkyy niin, ettei metsiä enää aina hakata paljaiksi

Luetuimmat - Mielipide

Luitko jo nämä?

Luetuimmat

Uusimmat