Koronavirusajan kokemukset etäopetuksesta tulisi hyödyntää opetuksen kehittämisessä - Mielipide | HS.fi
Mielipide|Lukijan mielipide

Koronavirusajan kokemukset etäopetuksesta tulisi hyödyntää opetuksen kehittämisessä

Poikkeustilanne on oiva mahdollisuus uuden oppimiseen.

Julkaistu: 22.5. 2:00

Kouluissa ja oppilaitoksissa opetus järjestettiin etäopetuksena maaliskuun puolivälistä alkaen. Suuri osa lapsista ja nuorista suoriutui etäopetuksessa hyvin, ja oppiminen edistyi suunnitellusti. Osalle heistä etäopetus osoittautui hyväksi tavaksi oppia.

Etäopetuksen onnistumisen mahdollisti opetushenkilöstö, joka osoitti valmiutensa järjestää opetus uudella tavalla nopeasti. Muutosvalmius ja -kyky ovat hyvä esimerkki siitä, miksi suomalaisten opettajien korkeaa osaamistasoa tavoitellaan myös muualla maailmassa.

Etäopetusjakso osoitti paitsi valmiudet uusien toimintatapojen käyttöön myös ongelmat etäopetuksen käytännön järjestelyissä ja opetuksen yhdenvertaisen toteuttamisen mahdollisuuksissa. Etäopetuksessa ja -oppimisessa tarvittavien laitteiden ja tietotekniikan saavutettavuudessa on eroja, ja opetushenkilöstön täydennyskoulutusta on tarpeen kehittää nykyistä suunnitelmallisemmin digitaitojen osalta. Sirpaleisesta täydennyskoulutuksesta on siirryttävä johdonmukaiseen opetushenkilöstön osaamisen vahvistamiseen.

Etäopetusjakson aikana saatuja oppeja ei tule unohtaa, vaan hyviksi todetut toimintatavat on otettava kehittämisen kohteeksi. Poikkeustilanne on oiva mahdollisuus uuden oppimiseen ja toiminnan kehittämiseen. Viime kuukausien aikana olemme tehneet digiloikkia, joiden tekeminen toisissa olosuhteissa olisi kestänyt pitkään. Näistä opeista löytyy myös lisäelementtejä koulutusvientiin.

Etäopetuksessa on jouduttu arvioimaan uudelleen opetuksen tavoitteita ja sisältöjä sekä kehittämään työtapoja. Etäopetuksessa nousee esille toisella tavoin muun muassa oppilaiden osallisuus omaan oppimiseensa sekä yhteistoiminta muiden oppilaiden ja opettajan kanssa. Etäopiskelu haastaa opettajat ja opetuksen järjestäjät tarkastelemaan niin sanotusti formaalin (”järjestetty”), non-formaalin (ei-muodollinen) ja informaalin (”arkioppiminen”) oppimisen rajoja, oppimisen tehokkuutta ja tavoitteita. Saatu kokemus etäopetuksesta ja -oppimisesta saa kysymään, miten kouluopetukseen voidaan sisällyttää tavoitteellisesti ja tuloksellisesti etäopetuksessa käytössä olevia opiskelun tapoja.

Etäkoulu ei tule syrjäyttämään kouluopetusta koulurakennuksissa, mutta korona-ajassa syntyneet parhaat innovaatiot ja toimintatavat tulee hyödyntää kaikin tavoin. Onnistuminen etäopetuksessa tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tutkimukseen ja opetuksen kehittämiseen sekä kansainväliseen koulutusvientiin.

Meri Lumela

rehtori, kaupunginhallituksen puheenjohtaja (vihr)

Jyväskylä

Risto Rönnberg

rehtori, Jyväskylä

Kati Loponen

toimitusjohtaja, EduCluster Finland

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Luetuimmat - Mielipide

Luitko jo nämä?

Luetuimmat

Uusimmat