Tiivis rakentaminen ei sovi Vartiosaareen - Mielipide | HS.fi
Mielipide|Lukijan mielipide

Tiivis rakentaminen ei sovi Vartiosaareen

Vartiosaari on valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö.

Julkaistu: 31.5. 2:00

Hanna-Leena Ylinen kirjoitti (HS Mielipide 24.5.) aiheellisesti Helsingin viimeisten luontoalueiden turvaamisesta. Hän nosti esiin myös sen, miten erityisesti koronakevät on nostanut lähiluonnon merkityksen mittaamattomaan arvoon. Siksi pidän tärkeänä nostaa puheenaiheeksi myös Itä-Helsingissä sijaitsevan Vartiosaaren.

Vartiosaari on valtakunnallisesti tärkeä kulttuuriympäristö. Helsingin luontotietojärjestelmän mukaan yli puolet saaren pinta-alasta koostuu arvokkaista luontokohteista. Helsingin kaupunki on kuitenkin kaavaillut tiivistä rakentamista tuohon kauniiseen, paratiisimaiseen saareen. Vartiosaaren osayleiskaava ja Helsingin yleiskaava on toistaiseksi todettu Vartiosaaren osalta maakuntakaavan vastaiseksi, ja rakentaminen on nyt jäissä.

Päättäjillä on kuitenkin yhä selvä toive rakentaa Vartiosaareen tulevaisuudessa. Uusimaa-kaava 2050 tulee maakuntavaltuuston päätettäväksi jo 9. kesäkuuta. Kaavassa Vartiosaari on merkitty ”taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeeksi”. Kaavaprosessissa kaikki Vartiosaarta koskevat lausunnot ja muistutukset on hämmentävästi sivuutettu.

Uusimaa-kaavasta annettiin noin 500 muistutusta, joista yli 130 muistutusta koski Vartiosaarta. Kaikissa toiveena oli, että Vartiosaarta koskeva ”taajamatoimintojen kehittämisvyöhyke”-merkintä poistettaisiin. Samaa ovat vaatineet myös Museovirasto, Helsingin kaupunginmuseo, Uudenmaan ely-keskus ja Suomen luonnonsuojeluliitto. Näiden merkittävien toimijoiden vaatimuksia ei myöskään huomioitu kaavaprosessissa.

Annan myös tunnustusta Helsingin kaupungille. Se on aloittanut Vartiosaaressa reittien kunnostustyön ja on järjestämässä parempaa yhteyttä Vartiosaareen heinäkuuksi. Viime syksyn osallistavassa budjetoinnissa Vartiosaareen äänestettiin aurinkosähkölautta yli 1 600 äänen voimin. Helsingin kaupunki ja kaupunkilaiset ovat siis tehneet ja tekevät merkittäviä sijoituksia Vartiosaaren virkistyskäytön edistämiseksi. Toisaalla kuitenkin osa päättäjistä ajaa läpi Uusimaa-kaavaa 2050, jolla mahdollistettaisiin Vartiosaaren rakentaminen tulevaisuudessa. Näen tässä ison ristiriidan – myös lähiluonnon merkityksellisyyden takia.

Nyt on viime hetket vaikuttaa, ettei Uusimaa-kaavaa 2050 ”jyrätä” läpi Vartiosaaren osalta. Tähän on nyt puututtava. Päättäjät, teillä on vielä mahdollisuus suojella Vartiosaari.

Jaana Rantakokko

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Lukijan mielipide|Helsingin viimeiset luontoalueet pitää turvata

Luetuimmat - Mielipide

Luitko jo nämä?