Työ nuorisokodissa vaatii asiantuntijuutta, kokemusta ja yhteistyötä - Mielipide | HS.fi
Mielipide|Lukijan mielipide

Työ nuorisokodissa vaatii asiantuntijuutta, kokemusta ja yhteistyötä

Työntekijältä edellytetään kohtaamisen taitoa, jota ilman työtä ei voi tehdä.

Julkaistu: 31.7. 2:00

Viime päivinä lastensuojelun laittomat toimintakäytännöt nuorisokodeissa ovat olleet julkisuudessa. Sinikka Vepsä nosti kirjoituksessaan esiin epäkohtia, jotka haastavat lastensuojelulaitoksissa tehtävää työtä (HS Mielipide 27.7.). Vuoropuhelua on syytä käydä, jotta epäkohtien poistamiseksi tehtäisiin myös konkreettisia tekoja.

Se, millä tavalla puhumme lastensuojelulaitoksissa tehtävästä työstä sekä niihin sijoitetuista nuorista, muokkaa osaltaan nuorisokotien julkisuuskuvaa. Koska kyse on erityisestä työstä ja erityisistä nuorista, haluamme osaltamme kertoa toisenlaista tarinaa.

Työskentelemme Kalliolassa, jonka lastensuojelutyö nojaa yli satavuotiseen kokemukseen sekä arvoihin. Kuudesta nuorisokodistamme neljä on erityistason nuorisokoteja.

Työ nuorisokodeissa on aina erityistä ammatillista osaamista vaativaa työtä. Se on asiantuntijatyötä, vuorovaikutustyötä ja työtä, jota tehdään yhdessä nuoren, hänen perheensä sekä muun verkoston kanssa.

Työssä tulee toisinaan vastaan tilanteita, joissa kyse on ihmishengen pelastamisesta. Työntekijältä edellytetään kohtaamisen taitoa, jotta luottamuksellinen vuorovaikutus nuoreen syntyy. Ilman sitä ei työtä voi tehdä.

Työ nuorisokodissa on kuitenkin rikasta. Se tarjoaa kosketuspintaa elämän moninaisuuteen ja usein myös sen traagisuuteen. Työntekijä etsii nuoren kanssa ratkaisuja elämän vaikeuksiin. Pienetkin myönteiset muutokset ovat merkitykseltään isoja, ja onnistumiset voivat vaikuttaa nuoren loppuelämään.

Nuorisokodeissa tehtävän työn mielekkyyttä olisi mahdollista edistää monin tavoin. Ensinnäkin nuorisokodeissa tehtävän työn erityisosaamisen luonne pitää tunnistaa, ja työn rakenteiden tulee olla kunnossa.

Toiseksi tarvitaan työyhteisö, jossa on kannustava ilmapiiri ja jonka jäsenillä on työstä pitkäaikaista ja monipuolista kokemusta. Näin he pystyvät tukemaan joukossa olevia uudempia työntekijöitä. Työyhteisön ilo ja huumori vahvistavat myös nuorten turvallisuuden kokemusta.

Myös johtajan kokemus ja läsnä oleva vuorovaikutus luovat turvallisuutta. Taustalla oleva organisaatio puolestaan varmistaa, ettei yksittäinen nuorisokoti jää yksin. Organisaation arvopohja raamittaa tilanteita, joissa työntekijä tekee eettisiä päätöksiä. Nuorisokodin työn arkea tunteva työterveyshuolto on niin ikään tärkeä, jotta työyhteisö saa tukea sekä ennakoivasti että kriisitilanteissa.

Tärkeintä on kuitenkin se, että nuoret otetaan mukaan kehittämään nuorisokodin toimintaa. Sillä ennen kaikkea on kyse heidän elämästään, jota me työntekijöinä tuemme.

Sointu Möller

palvelujohtaja, Kalliola

Antti Sadeharju

Tiirakallion nuorisokodin johtaja, Kalliola

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Lukijan mielipide|Monet sosiaaliohjaajat työskentelevät lastenkodeissa terveytensä uhalla

Lukijan mielipide|Koulukodin tiukat rajoitukset auttoivat nuortamme kohtaamaan ongelmiaan

Lukijan mielipide|Nuorten pahoinvointi on lisääntynyt huolestuttavasti

Luetuimmat - Mielipide

Luitko jo nämä?