Työttömyysturvaa koskevan keskustelun ei tulisi rajautua ainoastaan ansiosidonnaisen uudistamiseen - Mielipide | HS.fi
Mielipide|Lukijan mielipide

Työttömyysturvaa koskevan keskustelun ei tulisi rajautua ainoastaan ansiosidonnaisen uudistamiseen

Nyt käynnissä oleva keskustelu ei ota kantaa asetelmaan, jossa osa työttömistä saa ansioihin perustuvaa etuutta, osa ei – ja osa jää ulkopuolelle.

Julkaistu: 1.8. 2:00

Viime päivinä on puhuttu paljon ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistamisesta. Siinä nykyistä peruspäivärahaa saavat työttömät – eli ne, jotka eivät kuulu työttömyyskassaan – olisivat oikeutettuja ansioihin suhteutettuun työttömyysturvaan samaan tapaan kuin nykyisen ansiosidonnaisen työttömyysturvan saajat.

Muutos tarjoaisi kiistattomasti helpotusta niille, jotka eivät ole työttömyyskassojen jäseniä. Rahoitusintoa tuntuu löytyvän sekä etujärjestöiltä, kuten Elinkeinoelämän keskusliitolta (EK), että poliittisilta puolueilta. Uudistuksen leimaaminen pelkästään parannukseksi kuitenkin hämärtää sen, että kyseinen muutos vain kasvattaisi eroa työttömien välillä. Kyseessä ei ole parannus pitkäaikaistyöttömille, niille, jotka saavat työmarkkinatukea, eikä niille, jotka jäävät jo nyt järjestelmän ulkopuolelle.

Parannus koskisi niitä, jotka ovat saaneet palkkaa, josta ottaa työttömyysvakuutusmaksuja. Työttömyysvakuutetut työntekijät ovatkin ammattiliitoille ja työnantajille kiinnostava ryhmä – liitoille kassajäsenyyden ja työnantajille nopean työllistymisen vuoksi. Töissä oleva maksaa vain murto-osan omista työttömyyden aikaisista setuuksistaan mutta on oikeutettu korkeampaan työttömyysturvaan kuin työhistoriaa vailla oleva.

Keskustelu ansiosidonnaisen työttömyysturvan laajentamisesta jatkaa vuosikymmeniä jatkunutta kehityskulkua, jossa ollaan valmiita maksamaan yhteisistä varoista enemmän niille, joilla on jo valmiiksi paremmat lähtökohdat elättää itsensä työttömyyden aikana ja löytää nopeammin uusi työpaikka. Pimentoon jää se, mitä ylipäänsä pidetään oikeudenmukaisena. Se ei ota kantaa asetelmaan, jossa työttömät on jaettu kolmeen ryhmään: työttömiin, jotka eivät saa etuuksia, työttömiin, jotka saavat ryhmän sisällä tasasuuruisia etuuksia, ja työttömiin, jotka muusta omaisuudesta riippumatta saavat aikaisempiin tuloihin suhteutettua työttömyysturvaa.

Eri säännöt eri ryhmien välillä jäisivät voimaan, vaikka ryhmien nimet vaihtuisivatkin.

Maija Absetz

filosofian maisteri, ansiosidonnaista työttömyysturvaa saava työtön työnhakija, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Luetuimmat - Mielipide

Luitko jo nämä?