Julkisia hankintoja tehdään pian aiempaa johdonmukaisemmin - Mielipide | HS.fi

Julkisia hankintoja tehdään pian aiempaa johdonmukaisemmin

Uusi strategia kiinnittää huomiota hankintojen vaikutuksiin muun muassa ympäristön ja ihmisoikeuksien näkökulmasta.

7.9. 2:00

Julkisten hankintojen merkitys on korostunut koronaviruskriisin aikana. Kun yritysten liiketoimintamahdollisuudet ovat vähentyneet, julkisilla varoilla tehtävät investoinnit voivat auttaa yrityksiä nousemaan kriisistä.

Suojavälinehankinnoissa ja siivouspalvelualalla ilmenneet ongelmat ovat tuoneet esiin julkisiin hankintoihin liittyvien asioiden monimutkaisuuden. Samalla on tullut selväksi, kuinka merkittäviä julkiset hankinnat ovat tärkeiden palveluiden ja oikeuksien turvaamisen kannalta. Julkisiin hankintoihin liittyvillä ratkaisuilla on myös suuria ympäristövaikutuksia.

Suomessa tehtäviin julkisiin hankintoihin käytetään paljon rahaa, jopa 35 miljardia euroa vuodessa. Nykyisessä hallitusohjelmassa on kaikkiaan 27 julkisiin hankintoihin liittyvää kirjausta.

Julkisyhteisöjen toiminnassa tavoitellaan hyvinvointia ja kestävyyttä monessa muodossa. Tämän pitäisi olla johtava ajatus myös julkisia hankintoja toteutettaessa. Julkiset hankinnat ja niiden toteuttamistapa vaikuttavat moniin yhteiskunnallisesti merkittäviin asioihin, ja tarvitsemme niihin aiempaa strategisemman otteen.

Julkisilla hankinnoilla voidaan saada paljon aikaan, kun niitä osataan käyttää kestävän yhteiskunnallisen kehityksen hyväksi.

Tästä on paljon hyviä esimerkkejä. Kunnat ja valtion virastot ovat hankintasopimusten avulla parantaneet rakentamisen energiatehokkuutta, kehittäneet uusia digitaalisia ja robotiikkaan perustuvia toimintamalleja, työllistäneet työmarkkinoilla heikossa asemassa olevia ihmisiä ja edistäneet vastuullisuutta toimistokalusteiden tuotantoketjuissa.

Kun koulun tai päiväkodin rakentamista tai ikäihmisten asumispalvelujen järjestämistä pohditaan vaikkapa päästöjen vähentämisen tai sosiaalisen kestävyyden kannalta, julkisten hankintojen vaikuttavuus paranee – kunhan hankintaa suunniteltaessa kaikki vaikutuksiin liittyvät näkökulmat otetaan huomioon.

Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun palvelujen käyttäjät saavat osallistua suunnitteluun ja heidän palautettaan kuunnellaan. Hyviä esimerkkejä ovat koulujen uuden sukupolven oppimisympäristöt, joissa oppilaat ja opettajat ovat osallistuneet hankinnan suunnitteluun.

Julkiset hankinnat voivat tarjota kotimaisille yrityksille mahdollisuuksia työllistävään kasvuun ja vientiin. Taitavasti tehdyt hankinnat tuovat lähiseudulle elinvoimaa ja hyvinvointia sekä voivat edistää esimerkiksi kunnan hiilineutraaliustavoitetta.

Jotta julkisten hankintojen kaikki mahdollisuudet saadaan täysimääräisesti käyttöön, hankintojen kehittäminen ei saa olla vain määräaikaisten hankkeiden varassa. Yhteiskunnan kannalta kestävin lopputulos saadaan pitkäaikaisella kehittämisellä ja tarjoamalla julkisten hankintojen valmisteluun riittävästi resursseja. Hyviä käytäntöjä kannattaa levittää esimerkiksi kuntien välillä.

Suomelle on valmisteltu tällä viikolla julkistettavaa kansallista julkisten hankintojen strategiaa. Sitä on laadittu yhteistyössä kuntien ja valtion virastojen johdon, palveluntarjoajien edustajien ja hankintojen ammattilaisten kanssa. Uusi strategia tulee tarpeeseen, ja sen tavoitteiden toteutumista seurataan.

Strategia nostaa esiin julkisten hankintojen kehittämistarpeita myös vaikuttavuuden näkökulmasta strategisessa johtamisessa ja hankintataidoissa. Hankintoihin halutaan osallistaa hankkijat, palvelujen tarjoajat ja asiakkaat. Tarjouskilpailuissa otetaan huomioon talouden ohella esimerkiksi sosiaalinen ja ekologinen kestävyys. Julkisten hankintojen avulla voidaan lisäksi synnyttää uusia innovaatioita.

Julkisten hankintojen kehittyminen edellyttää riittävästi työkaluja ja hankintoja tekevien organisaatioiden johdon sitoutumista. Uuden strategian avulla on aiempaa helpompaa tehdä kestäviä hankintoja, jotka muun muassa edistävät ilmastotavoitteita, ehkäisevät harmaata taloutta ja torjuvat ihmisoikeusrikkomuksia. Julkisilla hankinnoilla varaudutaan myös häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Tarja Sinivuori-Boldt ja Katariina Huikko

Sinivuori-Boldt on finanssineuvos valtiovarainministeriössä ja Huikko johtava lakimies Kuntaliitossa.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide