Meri-Rastilan metsät pitää suojella rakentamiselta - Mielipide | HS.fi

Meri-Rastilan metsät pitää suojella rakentamiselta

Meri-Rastilan ulkoilualue on sekä luontoarvoiltaan että paikallishistorian näkökulmasta korvaamaton.

9.10. 2:00

Helsingin suurin kaupunginosa, Vuosaari, on jatkuvasti uusien rakennussuunnitelmien kohteena. Suunnitelmissa on myös rakentaminen Meri-Rastilan metsiin.

Meri-Rastilan metsät ovat kokonaisuudessaan tärkeä osa seudullista vihersormea, joka kytkee lähialueiden luontoa yhteen. Meri-Rastilan ulkoilualue on sekä luontoarvoiltaan että paikallishistorian näkökulmasta korvaamaton. Alueella on muun muassa monipuolista linnustoa, vanhoja mäntyjä, muinaisrantakivikko, kalliomaastoa, suomaastoa, lahokaviosammalesiintymiä ja vanhojen metsien luontoarvojen indikaattoreina toimivia kääpälajeja.

Kaupungin tulisi keskittyä rakentamaan jo valmiiksi rakennetuille alueille ja jättää viheralueet kokonaan rauhaan. Tilanne Meri-Rastilan rakentamisen suhteen on muuttunut vuonna 2013 hyväksytyn osayleiskaavan jälkeen, sillä tarjolle on ilmaantunut Meri-Rastilassakin muita mahdollisia täydennysrakentamiskohteita viheralueiden ulkopuolelta.

Alueen kasvava ihmismassa tarvitsee viheralueita hyvinvointinsa tueksi. Mitä vähemmän viheralueita kaupunkilaisten käyttöön jää, sitä kovemmalle käytölle jäljelle jäävät viheralueet joutuvat, mikä aiheuttaa muun muassa maaston kulumista. Tämä nähtiin jo esimerkiksi viime keväänä koronavirustilanteen ruuhkauttaessa Vuosaaren ulkoilualueet.

Helsingin visio on olla maailman toimivin kaupunki. Tähän tulisi kuulua myös huolehtiminen siitä, että asukkaat saavat nauttia lähiluonnosta ja että lähiluonto pyritään pitämään hyvinvoivana. Rakennussuunnitelmia tulisi tarkastella erityisesti luonnonsuojelullisesta näkökulmasta, sillä rakentamissuunnitelmat lähimetsien kustannuksella vain lisäävät monen helsinkiläisen huolta ympäristön tilasta.

Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteiden kommenteissa Kerro kantasi -palvelussa on näkemyksiä siitä, kuinka alueiden toivotaan saavan olla rauhassa sellaisenaan, ilman jatkuvaa kehittämistä ja muokkaamista. Tätä myös minä toivon. Koko maapallon lajiston monimuotoisuuden kuihtuessa kuihtumistaan olisi esimerkillistä yrittää edistää monimuotoisuutta kaupunkiluonnossa parhain mahdollisin keinoin.

Salla Luopajärvi

opiskelija, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide