Maahanmuuttajien osaaminen tulee tunnistaa - Mielipide | HS.fi

Maahanmuuttajien osaaminen tulee tunnistaa

Oppilaitokset voisivat tukea nykyistä enemmän osaamisen tunnistamisessa.

16.10. 2:00

Parhaillaan laaditaan EU:n turvapaikkapolitiikkaa uudistavaa maahanmuuttoesitystä ja toisaalta pohditaan Suomen kotouttamisohjelmaa sekä rakennetaan kotoutumispoliittista selontekoa. Budjettiriihen yhteydessä on otettu kantaa työllisyyden edistämisen toimiin. Keskeinen havainto on, että alhainen koulutustaso on monen maahanmuuttajan työllistymisen esteenä.

Työperäisen maahanmuuton edistäminen edellyttää uudistuksia lainsäädäntöön ja eri hallinnonalojen toimintoihin.

Suomen tulisi tukea maahanmuuttajien osallisuutta parempaan kotoutumiseen luomalla edellytykset mahdollisimman varhaiseen osaamisen ja aikaisemman työkokemuksen tunnistamiseen. Tämän tulisi tapahtua mieluiten jo lähtömaassa tai viimeistään heti Suomeen tultaessa. Maahanmuuttajan integroituminen ja halu jäädä alueelle on suurempi, kun työelämämahdollisuudet ovat jo alkuvaiheessa selkeämmät. Prosessin lähtökohtana tulisi olla maahanmuuttajien oma halu aikaisemman osaamisen tai työelämäkokemuksen hyödyntämiseen suomalaisessa yhteiskunnassa.

Maahanmuuttajan oman osaamisen tunnistamisessa oppilaitokset voisivat tukea nykyistä enemmän. Sujuva ja varhainen osaamisen tunnistaminen tulisi varmistaa osallistamalla oppimisen asiantuntijat mukaan maahanmuuton alkuvaiheessa.

Useissa eri yhteyksissä on esitetty, että vapaan sivistystyön oppilaitosten roolia tulisi vahvistaa kotoutumisen edistämisessä. Vapaan sivistystyön maahanmuuttajakoulutus tarjoaa joustavia koulutuspolkuja, jotka huomioivat niin yhteiskunnan, työelämän kuin yksilönkin tarpeet ja tukevat maahanmuuttajien kokonaisvaltaista kotoutumista. Kansanopistoilla on valtakunnalliset, valmiit rakenteet maahanmuuttajakoulutuksen toteuttamiseen sekä valmius huolehtia opiskelijoiden hyvinvoinnista. Koeteltu polku on siis olemassa. Sitä voitaisiin tehostaa varhaisella osaamisen tunnistamisella ja leventämällä polkua nykyistä paremmalla resursoinnilla.

Harri Jokinen

johtaja, rehtori, Mikkelin kaupungin kunnallinen liikelaitos Otavia

Tytti Pantsar

toiminnanjohtaja, Suomen kansanopistoyhdistys

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide