Terapiatakuun valmistelu etenee käytännössä - Mielipide | HS.fi

Terapiatakuun valmistelu etenee käytännössä

Psykososiaalisten hoitojen painopisteen siirto etulinjaan maksaisi itsensä takaisin moninkertaisesti.

10.12.2020 2:00

Pääkirjoitus ”Terapiatakuusta tuli politiikan pelinappula” (HS 23.11.) otti kantaa Terapiatakuu-kansalaisaloitteen käsittelyn viivästymiseen. Terapiatakuun säätäminen lakisääteiseksi on välttämätöntä, jotta ihmisten perusoikeus vaikuttaviin psykoterapeuttisiin hoitoihin toteutuisi. Laki terapiatakuusta ei kuitenkaan yksin riitä toteuttamaan terapiatakuuta.

Jotta terapiatakuusta olisi hyötyä, hoidon tarve tulee tunnistaa ja hoito valita oikein heti etulinjassa. Tarjolla tulee olla riittävä valikoima tilanteeseen sopivia, näyttöön perustuvia moderneja hoitoja.

E-psykiatrian mahdollisuudet pitää hyödyntää täysimääräisesti. Hoitojen saatavuutta, laatua ja yksilötason vaikuttavuutta tulee seurata systemaattisesti. Terapiakokonaisuus on koordinoitava niin, että jatkohoitoon pääsevät kaikki, joille etulinjan hoidot eivät riitä.

Suomalainen kuntapohjainen perusterveydenhuolto on liian hajanainen kyetäkseen toteuttamaan terapiatakuun. Tulevat maakunnatkin ovat pääosin liian pieniä. Vastuu psykososiaalisten hoitojen arvioinnista ja osaamisen ylläpidosta onkin keskittämisasetuksella säädetty erityisvastuualuetasolle.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus), Uudenmaan tulevat viisi aluetta, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala ovat käynnistäneet yhteisen Terapiat etulinjaan -hankkeen. Hankkeessa kehitetään kaikki terapiatakuun onnistumiseen tarvittavat palvelut, osaaminen ja rakenteet. Valtio rahoittaa hanketta sote-uudistusta tukevilla valtionavustuksilla. Hanke nojautuu digitaalisten palveluiden osalta valtakunnalliseen Mielenterveystalo.fi-portaaliin, jolla on tänä vuonna jo yli kaksi miljoonaa käyttäjää. Hankkeen tulokset ovat sovellettavissa koko maahan.

Terapiatakuu tarvitaan myös siksi, että suomalaisen terveydenhuollon rahoitusmalli kannustaa toimijoita osaoptimoimaan mielenterveyspalveluitaan. Hoidot ja sairauslomat maksetaan eri pusseista myös jatkossa. Kansalaisaloite arvioi terapiatakuun kustannukset kunnille 35 miljoonaksi euroksi. Kela rahoitti kuntoutuspsykoterapiaa vuonna 2019 noin 90 miljoonalla eurolla. Mielenterveyden häiriöiden kokonaiskustannukset yhteiskunnalle ovat noin 11 miljardia euroa. Psykososiaalisten hoitojen painopisteen siirto etulinjaan maksaisi itsensä takaisin moninkertaisesti.

Terapiatakuu onnistuu, jos samalla säädetään nykyistä tarkemmin erityisvastuualuetasoisesta psykososiaalisten hoitojen kehittämis- ja ylläpitovastuusta. Kun osaaminen ja kehittäminen turvataan keskittämällä, voidaan laadukkaiden palveluiden tuotanto turvallisesti hajauttaa etulinjaan asti.

Samuli Saarni

hankejohtaja, Terapiat etulinjaan -hanke

Matti Holi

toimialajohtaja, Hus Psykiatria

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide