Kotihoidon tuen poistaminen olisi tasa-arvoteko - Mielipide | HS.fi

Kotihoidon tuen poistaminen olisi tasa-arvoteko

Kotihoidon tuen suurin ongelma on sen yhteiskunnallisen työnjaon epätasa-arvoa ylläpitävä vaikutus, jossa lapsen hoivavastuu ei jakaudu tasaisesti vanhempien kesken.

13.1. 2:00

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama asiantuntijaryhmä esittää kotihoidon tuesta luopumista keinona edistää työllisyyttä (HS 6.1.). Työryhmän arvion mukaan kotihoidon tuen poistamisen työllisyyttä lisäävä vaikutus olisi pitkällä aikavälillä noin kymmenentuhatta työllistä.

Aihe on odotetusti herättänyt runsaasti keskustelua ja kritiikkiä. Esimerkiksi Mauri Helkkula kyseenalaisti mielipidekirjoituksessaan (HS 9.1.) kotihoidon tuen poistamisen työllisyystoimena ja lisäksi paheksui sitä perheen sisäiseen päätöksentekoon puuttumisena.

Toisin kuin Helkkula totesi, työllisyyden edistäminen ei ole ainoastaan uusien työpaikkojen syntymisen edistämistä, vaan siihen liittyy keskeisesti myös yksilön työllistymistä haittaaviin tekijöihin vaikuttaminen. Tästä on kotihoidon tuen poistamisessakin kysymys, sillä se parantaa naisten työmarkkina-asemaa pitkien työelämän poissaolojaksojen vähentyessä sekä uranäkymien ja -kehityksen parantuessa.

Kotihoidon tuen suurin ongelma on sen yhteiskunnallisen työnjaon epätasa-arvoa ylläpitävä vaikutus, jossa lapsen hoivavastuu ei jakaudu tasaisesti vanhempien kesken. Yli yhdeksän kymmenestä kotihoidon tuen saajista on naisia. Suomi on tässä suhteessa sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta takapajula, sillä naisten tulot ovat jääneet jälkeen miesten tuloista muihin Pohjoismaihin verrattuna. Naisten katkonaiset työurat ja pienemmät palkat näkyvät myös eläkkeissä. Köyhimmistä eläkeläisistä kaksi kolmesta on naisia.

Argumentti perheen sisäiseen päätöksentekoon puuttumisesta on erikoinen. Taloudellisia etuuksia, jotka ovat kansalaisten yhteisiä varoja, tulee käyttää siten, että ne ohjaavat toivotunlaiseen toimintaan yhteiskunnassa. Kannustammehan esimerkiksi työnhakuun emmekä työttömyyteen.

Jatkossakin perheissä voidaan valita myös toisin, mutta siihen yhteiskunnan ei tulisi kannustaa kotihoidon tuella. Sukupuolten tasa-arvoa tavoittelevassa yhteiskunnassa oikea päätös olisi luopua kotihoidon tuesta ja panostaa sen sijaan pidempään vanhempainvapaaseen ja varhaiskasvatukseen.

Jemi Heinilä

Harju, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide