Heikkenevän kehityksen kierre varhaiskasvatuksessa on katkaistava - Mielipide | HS.fi

Heikkenevän kehityksen kierre varhaiskasvatuksessa on katkaistava

Opettajapula varhaiskasvatuksessa on pääkaupunkiseudulla jo nyt hälyttävä. Alueiden eriytyminen kärjistää tilannetta entisestään.

21.2. 2:00

Pauliina Grönholm kirjoitti (HS 17.2.) heikkenevän kehityksen kierteestä, joka tutkijan mukaan ajaa opettajia pois tietyiltä alueilta. Kerron seuraavassa oman kokemukseni asiaan liittyen.

Työskentelen varhaiskasvatuksen opettajana Helsingissä alueella, jossa asuu paljon maahanmuuttajia ja perheitä, joiden sosioekonominen asema on heikko. Ryhmäni lapsista lähes kaikki ovat vieraskielisiä, ja suurella osalla lapsista on tuen tarpeita.

Vanhempien kanssa viestiminen vaatii työntekijöiltä paljon. Useimmat vanhemmat eivät selviydy lomakkeiden täytöstä ilman työntekijöiden henkilökohtaista ohjausta, sillä heillä ei välttämättä ole edes lukutaitoa. Vanhemmat tarvitsevat paljon kuvallista ja henkilökohtaista ohjausta arkipäiväisten asioiden – kuten päivän rytmittämisen, lapsen pukeutumisen, syömisen ja neuvola-asioiden – hoitoon liittyen.

Lasten tuen tarpeiden suuren määrän vuoksi varhaiskasvatuksen työntekijöillä on enemmän työtä verrattuna alueisiin, joilla tuen tarpeet ovat vähäisempiä. Tuen tarpeet edellyttävät aktiivista moniammatillista yhteistyötä neuvolan ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten välillä. Lisäksi tuen tarpeiden kartoitus ja tarvittavan tuen hakeminen edellyttävät kirjallista työskentelyä ryhmän opettajalta.

Niin sanottujen huono-osaisten alueiden suurempaa työmäärää parempiosaisiin alueisiin verrattuna ei huomioida riittävästi. Huono-osaisilla alueilla työntekijöiden odotetaan suoriutuvan työtehtävistään samoilla resursseilla ja suhdeluvuilla kuin muillakin alueilla.

Totuus on, että opettajapula varhaiskasvatuksessa on pääkaupunkiseudulla jo nyt hälyttävä. Alueiden eriytyminen kärjistää tilannetta entisestään: huono-osaisille alueille ei saada pätevää henkilökuntaa työn vaatimusten vuoksi.

On sanomattakin selvää, että alueet, joilla tuen tarpeet ovat vähäisempiä, houkuttelevat varhaiskasvatuksen työntekijöitä enemmän. Alueiden epätasapainoon työn kuormittavuudessa tulee puuttua heti ja resursseja on lisättävä, mikäli halutaan taata laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutuminen myös huono-osaisilla alueilla.

Tämä on ensiarvoisen tärkeää, jotta alueiden eriytymiskehitys ei syvene entisestään ja lasten oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen toteutuu.

Uupunut varhaiskasvatuksen opettaja

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide