Lukemista vauvaperheissä tuetaan neuvoloissa jaettavilla kirjakasseilla - Mielipide | HS.fi

Lukemista vauvaperheissä tuetaan neuvoloissa jaettavilla kirjakasseilla

Kirjalahjaa jaetaan neuvoloissa tasavertaisesti kaikilla vähemmistökielillä ja kaikissa Suomen kunnissa.

12.3. 2:00

Terveydenhoitajat tunnistavat laajasti ääneen lukemisen merkityksen lapsen kehitykselle. Lukeminen aktivoi tehokkaasti lapsen kielellisiä valmiuksia ja tukee lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. Erityisen olennaista vuorovaikutus on vauvan kehitykselle. Ääneen lukeminen on tehokas keino vahvistaa tätä vauvalle elintärkeää yhteyttä.

Vauvaperheiden lukemista on kahden viime vuoden ajan tuettu Lukulahja lapselle -kirjaohjelmalla. Neuvolassa jaettavien kirjakassien tavoitteena on lisätä lukemista vauvaperheissä heti lapsen ensihetkistä alkaen. Kirjalahjaa jaetaan tasavertaisesti koko ikäluokalle, kaikilla vähemmistökielillä ja kaikissa Suomen kunnissa. Ohjelman merkitys on jo kahden toimintavuoden aikana osoittautunut ennakoitua vaikuttavammaksi.

Lapsen kehitystä seuratessaan terveydenhoitajat ovat tehneet havaintoja lasten kielellisen kehityksen heikentymisestä viime vuosina. Terveydenhoitajat uskovat kirjalahjan vaikuttavan perheiden lukutottumuksiin ja sitä kautta perheiden hyvinvointiin. Siksi he haluavat jakaa perheille materiaaleja ja tietoa lukemisen tärkeydestä.

Lukukeskuksen teettämään kyselyyn vastanneiden terveydenhoitajien kokemukset materiaalien jakamisesta ovat olleet erittäin rohkaisevia. Myös vanhemmista yli puolet toivoo saavansa neuvolasta tietoa lukemisen tärkeydestä.

Neuvolan vastaanotolla kohtaavat perheen odotukset ja tarpeet sekä terveydenhoitajan valmiudet auttaa perhettä yksilöllisesti ja tasavertaisesti. Neuvolassa jaettavalla kirjalahjalla on voitu tukea näitä kohtaamisia. Perheelle annettava lahja, lukemiseen innostava kirjakassi, antaa myönteisen vireen keskustelun avaamiselle ja koko asiakassuhteelle.

Lukemisen tärkeydestä muistuttamalla perheen yksilöllisiä elämäntilanteita voi neuvolassa lähestyä uutta reittiä. Keskustelemalla vanhempien kanssa lukemisesta, yhteisistä lukuhetkistä ja monipuolisesta lastenkirjallisuudesta, on mahdollista samalla keskustella vuorovaikutuksen ja yhteisen ajan haasteista tai perhettä koskettavista vaikeammistakin teemoista.

Lastenkirjallisuudesta voi löytää tapoja käsitellä perheen pulmia ja huolia. Lapsen ja vanhemman yhteisillä lukuhetkillä on parantava vaikutus.

Myös kansainvälisten tutkimusten perusteella on todettu, että perheille jaettavat kirjalahjat lisäävät lukemista ja vuorovaikutusta vauvaperheissä.

Kirjakassiohjelmia on toteutettu monissa maissa, mutta Suomen kirjakassiohjelma on herättänyt laajaa kansainvälistä kiinnostusta juuri Suomen ainutlaatuisen neuvolajärjestelmän ansiosta. Monessa verrokkimaassa kirjakassin voi itse hakea kirjastosta tai se on suunnattu vain heikommassa asemassa oleville perheille, jolloin kirjakassi tavoittaa alle puolet lapsiperheistä. Suomessa tavoittavuus on ollut ohjelman ensimmäisestä toimintavuodesta lähtien lähes sata prosenttia.

Terveydenhoitajat ja vauvaperheet toivovat yksimielisesti kirjalahjaohjelman jäävän pysyväksi osaksi neuvolatyötä. Sitä mekin toivomme.

Emmi Jäkkö

kehittämispäällikkö, Lukukeskus

Tuovi Hakulinen

dosentti, tutkimuspäällikkö

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide