Lastensuojelun laitoshoidon työntekijät ovat uupuneita - Mielipide | HS.fi

Lastensuojelun laitoshoidon työntekijät ovat uupuneita

Henkilöstön saatavuutta ja koulutusta on parannettava nopeasti.

25.3. 2:00

Lastensuojelun laitoshoidon tilanne on kestämätön: pätevää henkilöstöä on vaikea saada, työntekijöiden vaihtuvuus on suurta ja uupuminen yleistä.

Lastensuojelun asiantuntijaverkoston kanssa vaadimme, että lastensuojelun laitoshoidon henkilöstön saatavuutta ja koulutusta parannetaan nopeasti. Laadukkaaseen lastensuojelun laitoshoitoon tarvitaan pysyviä, osaavia ja turvallisia aikuisia.

Lastensuojelun laitoshoidossa on jo vuosia jatkunut tilanne, jossa henkilöstön saatavuus ja pysyvyys ovat heikentyneet merkittävästi. Tilanne on monen tekijän summa. Osaan ongelmista palveluntuottajat voivat vaikuttaa itse, mutta osa vaatii poliittista tahtoa.

Alan toimijoista koostuva verkosto on nostanut esille muutoksen tarpeen ja julkaissut siihen liittyvän toimenpide-ehdotuksen 9. maaliskuuta. Ehdotuksessa nostetaan esille tärkeimpinä kehittämiskohteina koulutukseen ja osaamisvaatimuksiin liittyvät asiat, alan veto- ja pitovoimatekijät, alan julkisuuskuva sekä työolot (henkilöstömitoitus, työn tukirakenteet, palkkaus, johtaminen).

Talentia ja Lastensuojelun keskusliitto tekivät opiskelijoiden ja työntekijöiden kokemuksista alan pito- ja vetovoimatekijöistä selvityksen Lapsen vuoksi . Selvityksen tulokset puhuvat karua kieltään: työntekijöistä 78 prosenttia kertoo harkinneensa työpaikan vaihtoa.

Työntekijöistä 36 prosenttia ja opiskelijoista 30 prosenttia arvioi, etteivät opinnot anna riittäviä valmiuksia alakohtaisiin tarpeisiin. Vastanneista 60 prosenttia pitää henkilöstömitoitusta liian alhaisena suhteessa lasten ja heidän tarvitsemansa tuen määrään.

Työntekijöistä 94 prosenttia ajattelee palkan olevan liian pieni suhteessa työn vaativuuteen.

Vaikka kyselyssä nousevat esille toistuvat väkivallan kokemukset ja osin riittämätön esimiestyön tuki, silti 73 prosenttia ilmoittaa olevansa tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä työpaikkaansa. Työhön sitoutumisen syiksi nousevat työyhteisö ja sen antama tuki, työn mielekkyys ja merkityksellisyys sekä halu työskennellä lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa.

Asiantuntijaverkoston julkaisemassa toimenpide-ehdotuksessa edellytetään muutoksia lainsäädäntöön. Myös sosionomien koulutusohjelmaa tulee muuttaa ja yhtenäistää valtakunnallisesti. Päättäjiltä vaaditaan tahtoa osoittaa rahaa näihin muutoksiin.

Lastensuojelun laitoshoidossa tehdään vaativaa ja merkittävää vuorovaikutustyötä. Siellä vastataan niiden lasten kasvusta ja kehityksestä, joita ei muilla hyvinvointivaltion käytössä olevilla keinoilla ole kyetty auttamaan.

Vetoamme päättäjiin, jotta alan koulutukseen ja mitoitukseen löytyisi tarvittavat varat ja resurssit. Kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevat lapset ansaitsevat yhteiskunnan suojelua.

Anu Lehto

palvelutoiminnan johtaja

Tove Lönnqvist

kehittämispäällikkö

Pelastakaa Lapset ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide