Vetyä pitää tehdä myös muulla kuin aurinko- ja tuulivoimalla - Mielipide | HS.fi

Vetyä pitää tehdä myös muulla kuin aurinko- ja tuulivoimalla

Suomen tulee ottaa Rotterdamin seudusta mallia ja tukea erilaisia tapoja tuottaa vetyä.

19.4. 2:00

Vähähiilisen, ilmastoystävällisesti tehdyn vedyn tuotannon puute maassamme oli yksi syistä, miksi Neste päätti sijoittaa uuden jättijalostamonsa Suomen sijasta Hollantiin. Suomen tulee lisätä omaa vähähiilisen vedyn tuotantoaan – ja se edellyttää, että Suomi valmistaa vetyä myös muuten kuin tuuli- ja aurinkovoimalla.

Tunnetuin tapa tuottaa vetyä vähähiilisesti on tehdä se elektrolyysillä eli hajottamalla vesi vedyksi ja hapeksi sähkön avulla. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa vety tuotetaan edullisella aurinko- ja tuulivoimalla. Tähän on kuitenkin vielä piinallisen pitkä matka.

Tuuli- ja aurinkovoimaa ei ole tarjolla vielä pitkään aikaan riittävästi. Viime vuonna fossiilisilla polttoaineilla tuotettiin 37 prosenttia EU:n sähköstä, ja näistä pitää päästä kokonaan eroon uusiutuvien energialähteiden avulla. Sähköntuotannon lisäksi energiaa tarvitaan paljon muun muassa lämmitykseen. Lähivuosina virrankulutus nousee edelleen voimakkaasti liikenteen sähköistyessä. Vedyntuotantoon on luvassa siksi tuulivoiman niukkuutta vielä pitkään. Siirtymäkaudella meidän on siksi voitava tehdä puhdasta vetyä myös muilla tavoin.

Rotterdamissa on käynnissä valtava hanke vähähiilisen vedyn tuottamiseksi. Jotta vetyä saadaan tarpeeksi, vetyä tuotetaan siellä eri menetelmin. Sen lisäksi, että tuulisähköllä tehdään vedestä vetyä, Rotterdamissa tullaan valmistamaan vähähiilistä vetyä esimerkiksi maakaasusta vanhoilla, hiilidioksidia tuottavilla tavoilla niin, että syntynyt kasvihuonekaasu pumpataan meren alle entisiin kaasulähteisiin.

On myös muita menetelmiä valmistaa vetyä vähähiilisesti. Maa- ja biokaasu sisältävät pääosin metaania, joka voidaan lämpötilan ja katalyyttien avulla pilkkoa alkuaineisiinsa vedyksi ja hiileksi. Hiili saadaan tällöin talteen kiinteänä niin, että teollisuus voi käyttää sitä tärkeänä raaka-aineena.

Myös elektrolyysivetyä voidaan tuottaa tuuli- ja aurinkosähkön lisäksi esimerkiksi ydinsähköllä.

Suomen tulee ottaa Rotterdamin seudusta mallia ja tukea erilaisia tapoja tuottaa vetyä. On sama, miten vetyä tuotetaan, kunhan siitä ei aiheudu kasvihuonekaasujen päästöjä.

Avoimuus eri teknologioille on tärkeää, jotta vetyä saadaan tuotettua paitsi riittävästi myös tarpeeksi edullisesti.

Suomen teollisuus suunnittelee parhaillaan useita hankkeita, joissa vetyä käytettäisiin. Vielä toistaiseksi tuuli- ja aurinkovoimalla tuotetun vedyn hinta on kuitenkin liian kallis monien tärkeiden hankkeiden toteuttamiseksi.

Matti Malkamäki

EU:n vetyallianssi ECH2A:n energiaryhmän jäsen, Suomen vetyklusterin ohjausryhmän jäsen, toimitusjohtaja, Aurelia Turbines oy

Laura Rahikka

EU:n vetyallianssi ECH2A:n vedyntuotantoryhmän jäsen, toimitusjohtaja, Hycamite oy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide