Tulkin ammattinimikkeen suojaaminen parantaisi palveluita - Mielipide | HS.fi

Tulkin ammattinimikkeen suojaaminen parantaisi palveluita

Tulkeilta on vaadittava kaikilla yhteiskunnan sektoreilla alan koulutusta, pätevyyttä ja virallista todistusta.

7.12.2021 2:00

Tulkkausala on vuosien varrella kohdannut monenlaisia haasteita, joista tulkin suojaamaton ammattinimike on suurin ja merkittävin. Se on jäänyt syystä tai toisesta vähemmälle huomiolle. Tämä tekijä on vaikuttanut monella tavalla tulkkausalan kehitykseen ja varsinkin tulkkauksen laatuun kielteisesti.

Tulkkausalan ongelmista, ammattitaidottomien tulkkien käyttämisestä ja tulkkauspalvelujen kilpailuttamisesta väärin perustein ei ole laajassa mittakaavassa puhuttu. Jotkin tahot ovat yrittäneet ylläpitää nykyistä järjestelmää, ja toiset eivät ole halunneet puuttua alaan liittyviin haasteisiin. Tästä johtuen osa tahoista on hyötynyt kyseisestä tilanteesta ja saanut halpatyövoimaa kouluttamattomista sekä osaamattomista tulkeista.

Tulkin ammattinimekkeen laillistaminen ja suojaaminen on askel kohti laadullisempaa tulkkauspalvelua. Se houkuttelee alalla toimivia ja osaavia tulkkeja pysymään alalla sekä jatkamaan tulkkaustyötä. Sen lisäksi se parantaisi entistä enemmän tulkkien koulutuksen kannattavuutta.

Näkökulmia tulkkausalan tulevaisuuteen on erilaisia ja poikkeavia. Uuden ja oikeudenmukaisen tulkkilain puitteissa voisi paremmin käsitellä tulkkausalaan liittyviä haasteita ja ongelmia. Tulkkilain valossa tulkkien koulutus, tulkkauspalvelun kilpailutus, koulutuksen kehittäminen ja tulkkien erikoistuminen toimisivat paremmin. Sen seurauksena alalla olevat työntekijät, palvelun käyttäjät (tulkattavat ja viranomaiset) sekä päätöksentekijät kohtaisivat vähemmän vaikeuksia.

Enää ei ole järkevää vaarantaa tulkattavien oikeuksia eikä heikentää tulkkauksen laatua ja osaavien tulkkien merkitystä. Tärkeää olisi kouluttaa ammattitaidottomia paremmiksi tulkeiksi ja päästä eroon osaavien tulkkien oikeuksien polkemisesta. Tulkeilta on vaadittava kaikilla yhteiskunnan sektoreilla alan koulutusta, pätevyyttä ja virallista todistusta.

Tulkin ammattinimikkeen laillistaminen ja suojaaminen muuttaisi tulkkausalaa Suomessa ja se kehittäisi tulkkauksen laatua sekä asioimistulkkien koulusta parhaimmalla tavalla. Se parantaisi luottamuksen tasoa tulkkien ja tulkattavien välillä, ja ammattilaistulkkien asema vahvistuisi muiden ammattien rinnalla. Tämän lisäksi tulkkien ammattitaito, koulutustaso, oikeudet ja velvollisuudet parantuisivat ja vastaisivat paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

Olemassa oleviin säädöksiin tarvitaan muutoksia. Auktorisoituja tulkkeja koskevan lainsäädännön laadinta on välttämätöntä. Ytimekkäästi sanottuna tulkkinimekkeen laillistaminen palvelisi koko yhteiskuntaa ja se parantaisi omalta osaltaan joidenkin asioiden ja kansalaisten hyvinvoinnin edistämistä.

Aziz Sheikhani

tulkkausalan kouluttaja, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide