Kuuluuko kiinteistönomistajan yksin vastata tulvavahingosta? - Mielipide | HS.fi

Kuuluuko kiinteistönomistajan yksin vastata tulvavahingosta?

Nykytilanne voi aiheuttaa kiinteistönomistajille kohtuuttomia tilanteita, jos riskiin ei olla varauduttu riittävällä vakuutusturvalla.

27.11.2021 2:00

Ilmastonmuutoksen vaikutukset, kuten merenpinnan nousu ja rankkasateet, yhdistettynä tiiviiseen kaupunkirakenteeseen muuttavat vallitsevia olosuhteita niin, että tulvariskit lisääntyvät jatkuvasti.

Vuoden 2014 alkuun asti tulvien aiheuttamia rakennusvahinkoja korvattiin valtion varoista. Tämän jälkeen tulvavahinkoja on korvattu lähtökohtaisesti vain vapaaehtoisesti otettavista vakuutuksista. Vakuutuspohjainen korvausjärjestelmä ei kuitenkaan ole ongelmaton. Esimerkiksi Helsingin Sanomien jutussa (6.5.2021) kerrottiin, että Suomessa on jo sellaisia riskialueita, joita ei voida tulvariskin vuoksi vakuuttaa.

Vakuutuksen puuttuessa vastuullista tahoa voi olla vaikea osoittaa. Arvioitavaksi voi tulla muun muassa se, onko kunta huomioinut tulvariskin kaavoituksessa, onko viranomainen menetellyt lainmukaisesti rakennuslupaa myöntäessään, onko rakennuttaja noudattanut rakentamismääräyksiä, onko tulvasuojelutoimia laiminlyöty, onko tulva johtunut padon tai penkereen virheellisestä rakentamisesta tai olisiko kiinteistönomistajan tullut itse ennakoida vahinko. Vastuun realisoituminen on epätodennäköistä jo siitäkin syystä, että toimia tarkastellaan päätöksentekoajankohtana voimassa olleiden säännösten ja tietämyksen pohjalta ja vastuut vanhenevat tietyn ajan kuluessa. Esimerkit osoittavat, että nykysääntelyn puitteissa vastuu tulvavahingoista jää usein kiinteistönomistajalle.

Päärooli tulvariskeihin varautumisesta on maankäytön suunnittelun kautta julkissektorilla. Siksi on aiheellista kysyä, onko oikein, että riskin realisoituessa vastuun kantaa yksittäinen kiinteistönomistaja. Yleisen ajattelutavan mukaan korvausvastuun tulisi kannustaa samoja tahoja, joiden käsissä myös ennakollinen varautuminen ja riskien minimointi on.

Nykytilanne voi aiheuttaa kiinteistönomistajille kohtuuttomia tilanteita, jos riskiin ei olla varauduttu riittävällä vakuutusturvalla tai erityisesti jos vakuutusta ei ole edes saatavissa. Kiinteistön omistajien, ja esimerkiksi asunto-osakeyhtiöiden hallitusten, tietoisuutta asiasta on lisättävä ja tulvavahinkoihin varautumisen rooleja ja vastuita selkiytettävä.

Sanni Nuutinen

lakimies, Kiinteistöliitto Uusimaa ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide