Avoin julkaiseminen edistää tutkimustiedon tasa-arvoista saavutettavuutta - Mielipide | HS.fi

Avoin julkaiseminen edistää tutkimustiedon tasa-arvoista saavutettavuutta

Avoimen julkaisemisen lisenssit laajentavat tutkijan oikeuksia antamalla heille mahdollisuuden käyttää uudelleen omaa tekstiä ja kuvia.

17.12.2021 2:00

Professori emeritus Rainer Oesch kirjoitti (HS Mielipide 14.12.), että ”avoimessa julkaisemisessa edellytetyt CC-lisenssit ovat selkeästi tekijää ja hänen oikeuksiensa myöhempää hyödyntämistä rajoittavia”. Nähdäksemme lisenssit olennaisella tavalla laajentavat tutkijan oikeuksia ja edistävät tutkimustiedon avointa saatavuutta, mikä on kotimaisen ja kansainvälisen tiedepolitiikan keskeisimpiä tavoitteita.

Avoimen tieteen keskeinen tavoite on taata monikielisen tutkimustiedon avoin saatavuus, saavutettavuus ja uudelleenkäyttö, kuten Unescon marraskuussa 2021 hyväksymässä Avoimen tieteen suosituksessa todetaan. Samassa suosituksessa todetaan myös, että lisenssit ovat tutkimustiedon avoimuuden keskeinen tae.

Suomalainen tiede- ja tutkimusyhteisö on vuonna 2020 yhteisesti laatinut ja sitoutunut Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen ja linjauksiin. Yhteinen tahtotila on, että viimeistään vuonna 2022 kaikki uudet vertaisarvioidut lehti- ja konferenssiartikkelit ovat välittömästi avoimesti saatavilla ja että niille määritellään avoimuuden takaava CC-lisenssi turvaamaan tutkijan oikeuksia. Tieteellisten vertaisarvioitujen kirjojen osalta kansallinen linjaus valmistuu vuonna 2022. Jo valmistunut oppimateriaalien avoimen saatavuuden linjaus ei edellytä oppikirjojen avointa lisensointia.

Lähtötilanne on se, että tutkijat ovat tyypillisesti luovuttaneet tekijänoikeutensa tieteellisten lehtien ja kirjojen kustantajille. Avoimen julkaisemisen lisenssit laajentavat tutkijan oikeuksia antamalla heille mahdollisuuden käyttää uudelleen omaa tekstiä ja kuvia. Lisenssillä tutkija antaa käyttöoikeuden julkaisuunsa myös muille mutta voi määritellä ehtoja tekstinsä muokkaukselle tai kaupalliselle hyödyntämiselle.

Avoimen julkaisemisen lisenssit saattavat toki kaventaa tutkijan mahdollisuuksia saada kaupallista hyötyä tutkimustulosten julkaisemisesta. Rahalliset palkkiot ovat kuitenkin äärimmäisen harvinaisia vertaisarvioiduista lehti- ja konferenssijulkaisuista, joita tutkijat julkisin varoin rahoitetussa tehtävässään tyypillisesti tuottavat. Suurelle osalle tutkijoista julkaisemista motivoikin tieteen edistäminen ja osallistuminen tieteelliseen keskusteluun, ei julkaisemisesta saatava rahallinen hyöty.

Myös vertaisarvioitujen tieteellisten kirjojen tuottama taloudellinen hyöty kirjoittajalle on yleensä pieni. Poikkeuksen muodostavat joidenkin alojen – kuten lääke- ja oikeustieteen – oppi-, ammatti- ja tietokirjat. Tieteellisiä kirjoja voidaan julkaista avoimella lisenssillä välittömästi tai viiveellä, mikä ei estä painettujen kirjojen myyntiä mutta takaa avoimen tieteen keskeisen tavoitteen eli kaikille tasa-arvoisen pääsyn tutkittuun tietoon.

Henriikka Mustajoki

pääsihteeri, Avoin tiede

Janne Pölönen

pääsihteeri, Julkaisufoorumi

Tieteellisten seurain valtuuskunta

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide