Toimijoiden yhteistyö takaa kannattelevan tuen nuorille - Mielipide | HS.fi

Toimijoiden yhteistyö takaa kannattelevan tuen nuorille

Helsingissä alle 18-vuotiaiden perheitä palvelevat perhekeskukset.

8.1. 2:00

Marja-Leena Haapanen ehdotti nuortenneuvoloiden käynnistämistä lastenneuvoloiden jatkeeksi (HS Mielipide 29.12. ). Kirjoittajan huoli nuorten asioista on aiheellinen. Uuden organisaation perustamisen sijaan on vaikuttavampaa vahvistaa nykyisiä nuorten palveluja ja niiden keskinäistä koordinaatiota.

Helsingin strategisena päämääränä on vähentää lasten ja nuorten eriarvoisuutta, ehkäistä nuorten syrjäytymistä sekä vahvistaa lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluita. Myös uusi oppivelvollisuuslaki velvoittaa oppilaitoksia vahvempaan yhteistyöhön huoltajien kanssa. Kouluissa ja oppilaitoksissa opiskeluhuollon henkilöstö – kuraattorit, psykologit ja terveydenhoitajat – työskentelevät nuoruusiän pulmien asiantuntijoina. Koulujen ja oppilaitosten huoltajille järjestettävissä tilaisuuksissa käsitellään ja tarjotaan tietoa ja ymmärrystä muun muassa aivojen kehityksestä, stressin vaikutuksesta ja rutiinien merkityksestä oppimisessa.

Nuoret elävät arjen yhteisöjensä jäseninä ja näiden yhteisöjen välisellä yhteistyöllä vaikutetaan nuoren hyvinvointiin. Kotien ja koulun sekä oppilaitosten ja vapaa-ajan toimijoiden välinen yhteistyö ja jaettu kasvatusvastuu kannattelevat nuorta kohti aikuisuutta. Nuorisotyöllä on oma erityinen roolinsa nuorten elämänhallinnan edellytysten tukemisessa.

Helsingissä alle 18-vuotiaiden perheitä palvelevat perhekeskukset. Ne kokoavat eri toimijat, myös järjestöt, yhteen. Perhekeskusten, koulujen sekä oppilaitosten välisen yhteistyön tiivistäminen on keskeinen tapa tukea myös nuorten perheitä ja vanhemmuutta. Koko perheen näkökulman huomioiminen on ensiarvoisen tärkeää pahoinvoivan nuoren tuessa ja hoidossa.

Nuoruus ikävaiheena haastaa perhesuhteita ja vaatii uusia taitoja ja sopeutumista myös vanhemmilta. Itsenäistyvä nuori tarvitsee sekä vapautta että tukea ja ohjausta. Helsingissä on tunnistettu lisääntyvä nuorten tuen tarve ja vanhemmuuden tukemisen merkitys. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kehittämisellä pyrimme vastaamaan tähänkin tarpeeseen. Lasten ja nuorten mielenterveyden palveluketjun kehittäminen on aloitettu Helsingin kaupungin ja Husin yhteistyönä. Tämä työ sisältää toimenpidekokonaisuuksia, joiden pohjalta muun muassa tehostetaan ammattilaisten yhteistyötä, kehitetään osaamista ja varmistetaan, ettei yksikään nuori jää huolenpidon ulkopuolelle.

Riina Ståhlberg

opiskelijoiden hyvinvointipäällikkö,

kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Johanna Linner Matikka

projektipäällikkö,

sosiaali- ja terveystoimiala

Helsingin kaupunki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide