Yritysten ja viranomaisten täytyy ymmärtää, mitä veroista on säädetty - Mielipide | HS.fi

Yritysten ja viranomaisten täytyy ymmärtää, mitä veroista on säädetty

EU:n verouudistuksen vaikutuksia on arvioitava tarkemmin.

14.1. 2:00

Pääkirjoituksessa (HS 30.12.) kerrottiin talousjärjestö OECD:n päässeen sopuun suurten monikansallisten yritysten yhteisöverokannasta. Euroopan komissio julkaisi joulun alla pääosin OECD:n ehdotukseen perustuvan direktiiviluonnoksen suurten kansainvälisten yritysten 15 prosentin vähimmäistuloverosta.

Komission tavoite on mitä suurimmissa määrin kannatettava: kaikkien tulee maksaa veroa. Ehdotuksen toteutus vaatii vielä kuitenkin paljon selkeyttämistä. Tuloksena pitäisi olla selkeä, ymmärrettävä ja ennakoitava säädös, jossa huomioidaan oikeusvarmuus, suhteellisuus ja vaikuttavuus.

Yritysten ja viranomaisten täytyy ymmärtää, mitä on säädetty. Tässä komission direktiiviluonnos kompastelee. Yksi syy tälle on varmasti kiire, jolla uutta lainsäädäntöä viedään käytäntöön. Verosäännökset ovat toki monimutkaisia, mutta nyt ehdotetut säännökset ovat yksinkertaisesti epäselviä. Uusien säännösten noudattaminen on mahdotonta.

Säännöksistä ei ole laadittu vaikutusarviota. Kenelläkään ei siis ole tietoa, mitä lopulta verotetaan tai miten. Ymmärrettävyyttä heikentää myös se, että minimivero kannettaisiin pääkonttorimaassa ja ehkä myös toimintamaassa siellä tehdyn liian alhaisen verotuksen perusteella. Pääkonttorimaa sitten ehkä hyvittää maksettuja veroja. Ikään kuin Helsingissä työssä käyvää vantaalaista voisi verottaa vielä toisen kerran Helsingissä Vantaan hyvittäessä mahdollisesti osan veroista.

Pääomavaltaisille yrityksille haasteita voi syntyä monissa kohdin, esimerkiksi silloin, kun vanhoja hiilivoimaloita suljetaan tai kun uusia voimalaitoksia rakennetaan. Näihin tilanteisiin liittyy eroja kirjanpidollisen ja verotettavan tulon ajoituksessa. Jos eroja ei huomioida säännöksissä, ne voivat aiheuttaa kaksinkertaisen verotuksen.

Uusien säännösten on tarkoitus varmistaa, että ne, jotka eivät maksa veroa, maksaisivat ainakin vähimmäisveron. Nyt ehdotettu säännöstö voi johtaa sattumanvaraisesti myös sellaisen toiminnan vähimmäisverotukseen, joka itse asiassa on jo riittävästi verotettu. Säännökset saattavat siten vaikuttaa arvaamattomalla tavalla EU:n sisämarkkinoiden toimivuuteen ja haitata investointeja, jotka ovat tärkeitä ilmastopoliittisten tavoitteiden kannalta.

Näin tärkeä uudistus edellyttäisi kiireen sijaan kunnollista vaikutusten arviota, keskustelua säännösten toteutuksesta ja oikeusvarmuudesta. Tämä toki vaatii aikaa, mutta aikalisän ottaminen olisi perusteltua. Vain näin voimme varmistaa tavoitellun lopputuloksen.

Reijo Salo

verojohtaja, Fortum

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide