Metsähallitus hillitsee luontokatoa - Mielipide | HS.fi

Metsähallitus hillitsee luontokatoa

Nykyaikaisessa metsätaloudessa pyritään säilyttämään ja korostamaan uhanalaisille lajeille keskeisiä ominaispiirteitä, kuten keloja ja lahopuuta, joiden määrä on saatu hitaasti kasvamaan.

15.1. 2:00

Jaamme Risto Sulkavan (HS Vieraskynä 10.1.) huolen elonkirjon köyhtymisestä. Sen vuoksi teemme aktiivisesti töitä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, joka on keskeinen osa Metsähallituksen strategiaa.

Metsähallitus ei hävitä luonnontilaisia metsiä. Luonnontilaiseksi metsäksi ei voida katsoa metsää, joka on ihmisen perustama, puuston luontaista dynamiikkaa on taimikonhoidolla tai valikoivilla hakkuilla ohjattu, metsää on ojitettu tai lannoitettu. Nykyaikaisessa metsätaloudessa pyritään säilyttämään ja korostamaan uhanalaisille lajeille keskeisiä ominaispiirteitä, kuten keloja ja lahopuuta, joiden määrä on saatu hitaasti kasvamaan.

Suomen metsillä on laaja käyttöhistoria. Luonnontilaiset valtion metsät on suojeltu luonnonsuojeluohjelmilla, ja arvokkaat elinympäristöt on siirretty vapaaehtoisesti toiminnan ulkopuolelle. Valtion metsä- ja kitumaasta on metsätaloustoimien ulkopuolella puolet, varovaisesti käsiteltäviä kuusi prosenttia ja normaalin metsätalouden piirissä 43 prosenttia.

Suomen metsien muutokset tunnetaan hyvin valtakunnan metsien inventointien vuoksi. Toisin kuin Sulkava kirjoitti, valtion metsissä järeän tukkipuun määrä on lisääntynyt yli 50 prosenttia sadan viime vuoden aikana.

Viime vuonna käynnistimme Lajidemo-hankkeen, jossa kehitämme ratkaisuja, jotta uhanalaisten lajien esiintymät voidaan huomioida entistä paremmin metsien käyttöä suunniteltaessa. Tähän liittyen kutsumme mielellämme tutkijoita ja organisaatioita yhteistyöhön kanssamme.

Käymme myös eri toimijoiden, esimerkiksi ympäristöjärjestöjen ja tutkijoiden, kanssa vuoropuhelua, jossa tavoitteena on kasvattaa yhteisymmärrystä monimuotoisuuden kannalta arvokkaista alueista ja turvata monimuotoisuuden säilyminen. Saavutamme tavoitteet suojelun tasoa lisäämällä sekä kehittämällä metsien käsittelytapoja valtion metsissä.

Hannu Lehtonen

metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja

Metsähallitus Metsätalous oy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide