Ilmastotutkimuksessa tarvitaan monen tieteenalan panosta

Diversiteetti on ilmastotutkimuksen vahvuus ja onnistumisen edellytys.

25.3. 2:00

Maankäyttösektorin eli maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön ilmastotoimenpiteiden vaikuttavuuteen ja tietopohjaan liittyy suurempia epävarmuuksia kuin muilla sektoreilla. Sektorin tutkimus- ja kehittämistyöhön tarvitaan tulevinakin vuosina merkittäviä panostuksia, jotta uuteen ilmastolakiin kirjattavaksi esitetty hiilineutraaliustavoite vuonna 2035 sekä maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmassa tarkemmin määriteltävät päästövähennykset saavutetaan. Tärkeä edellytys onnistumiselle on se, että työssä osataan huomioida riittävän laajasti erilaiset näkökulmat.

Päästöjen vähentämiseen, hiilinielujen ja -varastojen lisäämiseen sekä aktiiviseen ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tarvitaan monen tieteenalan panosta. Luonnon- ja insinööritieteiden lisäksi tärkeitä ovat myös esimerkiksi talous- ja käyttäytymistieteet – vaatiihan iso osa tarvittavista muutoksista yksittäisten yritysten ja eri rooleissa toimivien ihmisten toiminnan muuttumista, monenlaiset reunaehdot huomioiden. Haluamme myös korostaa filosofian merkitystä: hyväksyttävyyden, läpinäkyvyyden ja oikeudenmukaisuuden varmistaminen vaatii ilmastotoimien huolellista eettistä tarkastelua.

Ilmastotoimet vaativat myös eettistä tarkastelua.

Maankäyttösektorin ilmastotoimia toteutetaan eri puolella Suomea, erilaisissa maantieteellisissä ja kulttuurisissa oloissa, erilaisilla tiloilla sekä eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten lähtökohdista. Siksi myös ilmastotutkimukselle ja käytännön työlle on korvaamattoman tärkeää, että pääsemme hyödyntämään mahdollisimman laajasti eri alojen osaamista ja näkökulmia. Tämä on tärkeää myös vaikuttavuuden näkökulmasta.

Tarvittava diversiteetti ei synny sattumalta, vaan siihen on rahoittajienkin kiinnitettävä huomiota valmistelu- ja toteutusvaiheessa, rahoituskriteereitä laadittaessa ja viestinnässä. Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamasta Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuudesta käynnistetyssä tki-toiminnassa huomionarvoista on moni- ja poikkitieteellisyys sekä tieteiden- ja sektorienvälinen lähestymistapa. Myös hanketiimien tasapainoinen sukupuolirakenne, koulutustaustojen ja kansallisuuksien kirjo sekä eri vaiheissa tutkijanuraansa olevien henkilöiden osallistuminen vahvistavat laaja-alaisuutta ja näkökulmien moninaisuutta.

Käynnistyneiden hankkeiden vahvuutena on tutkijoiden, maanomistajien ja viljelijöiden sekä yritysten ja järjestöjen välinen yhteistyö. Hankkeet tuottavat tutkittua tietoa tukemaan maankäyttösektorin ilmastotavoitteiden saavuttamista sekä pilotoivat ja jalkauttavat tietoa valmisteilla olevan maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman toimeenpanon tueksi.

Tki-hankkeemme tekevät näkyväksi sen, kuinka erilaisia vahvuuksia ja toimijoita ilmastotyöhön tarvitaan. Viestimme myös alavalintaansa ja tulevaisuuttaan pohtiville nuorille on, että ilmastonmuutoksen tutkimukseen, torjuntaan ja sopeutumiseen voi osallistua alavalinnasta riippumatta. Toiminta luo toivoa.

Anna Salminen

erityisasiantuntija

Marjaana Suorsa

ohjelmapäällikkö

maa- ja metsätalousministeriö

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide