Mielenterveysasioissa apua on saatava helposti ja nopeasti

Mielenterveysosaaminen terveydenhuollossamme painottuu tällä hetkellä väärin.

9.4. 2:00

Panostaminen sairaanhoitajien osaamiseen ja määrään perustasolla mahdollistaa mielenterveysongelmien hoitokulttuurin muutoksen ja poistaa hoidon saatavuuteen liittyvän pullonkaulan.

Mielenterveyden häiriöistä johtuvat sairauspoissaolot ovat viime vuosina merkittävästi lisääntyneet. Kuitenkin vain pientä osaa hoitoon hakeutuvista pystytään auttamaan perusterveydenhuollossa.

Mielenterveysosaaminen terveydenhuollossamme painottuu tällä hetkellä väärin. Perusterveydenhuollossa ei ole riittävästi osaamista ja työvälineitä arvioida potilaiden hoidon tarvetta. Lisäksi sieltä puuttuu valikko matalan kynnyksen näyttöön perustuvia psykososiaalisia hoitomuotoja. Hoitojen puuttuessa potilaat ohjautuvat jonottamaan kalliiseen ja ruuhkautuneeseen erikoissairaanhoitoon sekä pitkiin terapioihin, vaikka heitä voitaisiin ja kannattaisi auttaa nopeasti matalalla kynnyksellä.

Terapiat etulinjaan -hankkeessa on jo puolentoista vuoden ajan kehitetty helppokäyttöisiä ja toimivia työvälineitä hoidon tarpeen arvioon ja matalan kynnyksen psykososiaalisiin hoitoihin Hyks-alueella. Ensimmäisten pilottien tulokset ovat olleet lupaavia. Vuoden 2022 alusta alkaen hanke on saanut lisärahoituksen, jonka tavoitteena on laajentaa toimintamallin käyttö yliopistosairaalavetoisesti koko Suomen alueelle yhteiskehittämisen periaatteella.

Keskeinen Terapiat etulinjaan -toimintamalliin liittyvä muutos on se, että koulutuksen avulla mukaan mielenterveystyöhön saadaan laaja yleisterveyden sairaanhoitajien joukko. Tämä vaatii kuitenkin suurta muutosta toimintakulttuurissa, jossa aikaisemmin lähes kaikki mielenterveysongelmista kärsivät potilaat on ohjattu jonoon pienelle joukolle mielenterveysammattilaisia. Perustason mielenterveysammattilaisten roolia pitää vahvistaa.

Perustason mielenterveysammattilaisten roolia pitää vahvistaa.

Uskomme, että mielenterveystyön integroiminen laajasti koko palvelujärjestelmään, sekä mielenterveysosaamisen lisääminen perusterveydenhuoltoon niin yleisterveydenhuollon kuin mielenterveyshenkilöstön pariin voi ratkaista merkittävän osan nykyisistä hoitojen saatavuushaasteista. Sairaanhoitajat ovat tämän muutoksen toteuttamisessa keskeisessä roolissa.

Kun yhden keskeisen ja haasteelliseksi koetun potilasryhmän kohtaaminen ja hoito mahdollistuu paremmin uusien työvälineiden, kulttuurinmuutoksen ja toimivan työnjaon avulla, perusterveydenhuollosta on helpompi rakentaa vetovoimainen ja tavoiteltu työpaikka sekä yleisterveyden sairaanhoitajille että mielenterveystyön ammattilaisille. Lopputulemana ihmiset saavat mielenterveysongelmiinsa vaikuttavaa ja oikea-aikaista apua.

Nyt, kun uusia hyvinvointialueita rakennetaan, on oikea aika lunastaa kaikki ilmaan heitetyt lupaukset mielenterveyspalveluiden parantamiseksi. Oikealla asenteella, yhdessä tekemällä ja riittävällä resursoinnilla meillä on erinomaiset mahdollisuuden onnistua.

Nina Hahtela

puheenjohtaja, Suomen Sairaanhoitajat ry

(entinen Sairaanhoitajaliitto)

Tuula Metsä

johtajaylilääkäri ja Terapiat etulinjaan -hankkeen ylilääkäri, Keva

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide