Iäkkäitä ei saa syrjiä vammaispalveluissa

Ikääntymisrajausta perustellaan sillä, että rahat eivät muuten riitä vammaispalveluiden toteuttamiseen.

15.4. 2:00

Vammaispalvelulain uudistus on ollut lausuntokierroksella, ja tarkoitus on saada se voimaan tällä hallituskaudella. Tavoitteena on vahvistaa vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta. Nyt lakiluonnoksessa on kuitenkin ikäsyrjintää.

YK:n määrittelee vammaisiksi henkilöiksi ne, joilla on pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Yläikärajaa ei vammaisuudelle mainita.

Vammaispalvelulain luonnoksessa suljetaan iäkkäät vammaispalveluiden ulkopuolelle ”ikääntymisrajauksella”. Lakia sovellettaisiin vammaisiin henkilöihin, ”joiden toimintakyvyn heikkeneminen ei johdu pääasiassa korkeaan ikään liittyvästä sairaudesta, vammasta tai rappeutumisesta”. Perusteluissa todetaan, että kyse ei ole pelkän iän perusteella tehtävästä rajauksesta. Jos henkilö on ollut vammainen jo nuorempana, säilyy oikeus palveluihin ikääntymisestä huolimatta.

Ikääntymisrajausta tarkennetaan siten, että jos henkilö vammautuu iäkkäänä eikä sen ”voida katsoa johtuvan korkeasta iästä”. Esimerkkinä kuvataan tilanne, jossa nuoremmalle henkilölle ei vastaavassa tilanteessa jäisi pysyvää vammaa mutta iäkkäälle jää, ja siksi hän ei siis kuulu vammaispalveluiden piiriin. Samoin työikäisenä muistisairauteen sairastunut voisi saada vammaispalveluja, mutta myöhemmin sairastunut ei.

Laissa säädetään muun muassa subjektiivisesta oikeudesta kuljetuspalveluihin, saattaja-apuun, kodin muutostöihin ja vammaispalvelulain mukaisiin asumispalveluihin. Tällä hetkellä asunnon muutostöiden ja kuljetuspalveluiden asiakkaista yli puolet on yli 65-vuotiaita. Uudistuksessa he siirtyisivät sosiaalihuoltolain piiriin, joka tarkoittaa harkinnanvaraisia ja määrärahasidonnaisia palveluita.

Seurauksena on, että yli 65-vuotiailla näiden palveluiden saaminen vaikeutuu, kuten lakiluonnoksen perusteluissakin todetaan.

Laki kieltää syrjinnän iän perusteella.

Ikääntymisrajausta perustellaan sillä, että rahat eivät muuten riitä vammaispalveluiden toteuttamiseen. Laki kieltää syrjinnän iän perusteella. Ikääntymisrajauksen soveltaminen tulee käytännössä olemaan hyvin vaikeaa. Kun ikäsyrjivän lainsäädännön perusteena esitetään sitä, että rahat eivät muuten riittäisi vammaispalveluiden toteutukseen, olisi ollut tarpeellista esittää ne kokonaislaskemat ja vaihtoehtokustannukset, joihin tämä pohjaa.

Vanhuspalveluiden saatavuudessa on ongelmia koko maassa, eikä kestävä ratkaisu ole siirtää vammaispalvelulain muutoksella sinne uusia asiakkaita. Vanhuspalveluissa korostetaan kotona asumista silloinkin, kun avuntarve on erittäin suuri.

Kodin on oltava toimiva, ja oikeus liikkumiseen ja osallisuuteen kodin ulkopuolella kuuluu myös iäkkäille henkilöille, jotka käytännössä ovat myös vammaisia. Vammaispalvelulain uudistus ei saa heikentää heidän ihmisarvoista elämäänsä.

Päivi Topo

vanhusasiavaltuutettu

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide