Hintojen nousu uhkaa pienituloisten lapsiperheiden hyvinvointia

Lapsiperheiden hätään tulee nyt reagoida viipymättä.

8.4. 2:00

Ruoan ja muiden elinkustannusten hinnat ovat nousussa. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla on ennustanut hintojen nousun jatkuvan vielä ensi vuonna. Kyseessä ei ole nopeasti ohimenevä, hetkellinen vaihe, vaan elämäämme pidempiaikaisesti vaikuttava muutos.

Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat nyt pienituloiset ihmiset. Kuten Henna Niiranen mielipidekirjoituksessaan (HS 16.3.) totesi, tilanne näkynee kunnissa täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemusten määrän lisääntymisenä.

Pienituloisille lapsiperheille viime vuodet ovat olleet haastavia. Jo ennen nykyistä hintojen nousua varat ovat riittäneet juuri ja juuri välttämättömyyksiin, kuten vuokraan, sähköön ja ruokaan. Osa on joutunut turvautumaan kolmannen sektorin tukeen ja käymään leipäjonoissa.

Köyhyyden syveneminen näkyy konkreettisesti lapsiperheiden arjessa. Varsinkin syrjäseuduilla asuvat perheet ovat nyt vaikeuksissa. Polttoaineen nopea hinnannousu on aiheuttanut haasteita perheiden liikkumiselle tarvittavien ja tarpeellisten palveluiden pariin. Putoaminen laajemminkin palveluiden piiristä tai vähintään avun saamisen viivästyminen voi eskaloida perheen tilanteen nopeasti huonompaan suuntaan.

Ruoan hinnannousu kaventaa lapsiperheiden mahdollisuuksia monipuoliseen ja terveelliseen ruokaan. Kun perheen tulot menevät välttämättömien menojen kattamiseen, lasten mahdollisuudet osallistua ja harrastaa ovat myös selvästi heikommat. Moni lapsi kokee ulkopuolisuuden tunteita ja häpeää perheen tilanteen vuoksi. Vanhemmille talousvaikeuksista aiheutuu monenlaista huolta, mikä voi heijastua laajemminkin kodin ilmapiiriin ja koko perheen hyvinvointiin.

Oikeus toimeentuloon on turvattu Suomessa perustuslailla. Myös YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen on kirjattu jokaisen lapsen oikeus sosiaaliturvaan. Suomea velvoittavat lisäksi muutkin kansainväliset säädökset, joissa oikeus toimeentuloon ja sosiaaliturvaan tunnustetaan ihmisoikeudeksi.

Lapsiperheiden hätään tulee nyt reagoida viipymättä. Hintojen nousu on huomioitava sosiaaliturvaetuuksien tasossa, ja lapsilisät tulee sitoa indeksiin. Kannatamme myös Soste ry:n esittämää ylimääräistä indeksikorotusta perusturvaan (HS 1.4.).

Etuus- ja palvelujärjestelmää on lisäksi kehitettävä systemaattisesti ja pitkäjänteisesti: katse on suunnattava ratkaisuihin, jotka palvelevat perheitä pitkällä aikavälillä, ei ainoastaan poikkeusaikoina. Esimerkiksi lapsilisä on merkittävä lapsiperheiden arkeen vaikuttava etuus. Lapsilisän nostamiseksi tulee tehdä tiekartta, jossa huomioidaan muun muassa lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen tason nostaminen sekä etsitään ratkaisuja vuoroasumiseen liittyviin kysymyksiin esimerkiksi vuoroasumislisän käyttöönotolla.

Aino Sarkia

työryhmän puheenjohtaja, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto

Eveliina Hostila

toiminnanjohtaja, Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry

Eevamaija Paljakka

vaikuttamistyön asiantuntija, Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Suomen köyhyyden vastaisen verkoston EAPN-Finin lapsiperheköyhyystyöryhmä

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide