Elämän loppuvaihe on yhtä arvokas kuin sen alkuvaihe

Elämän loppuvaihe on yhtä arvokas kuin sen alkuvaihe. Elämän loppuvaiheen hoivaan on varauduttu huonosti.

15.4. 2:00

Läheiseni hoivakoti informoi minua äskettäin hoivasopimukseen liittyvistä muutoksista. Tämä sai minut miettimään ihmisen loppuelämän hoivaa laajemmin. Hoivakodin omistaja ilmoitti irtisanoneensa 31.3.2022 vanhusten ympärivuorokautisen hoivan tuottamista koskevan sopimuksensa Espoon kaupungin ja Kirkkonummen kunnan kanssa siten, että sopimus päättyy 31.3.2023.

Suomessa on rakennettu vuosikymmenien pitkäjänteisellä työllä kattava lasten päivähoitojärjestelmä. Jokaisella lapsella on subjektiivinen oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Kunnilla on ollut investointisuunnitelmat siitä, millä aikataululla päiväkotien rakentaminen toteutetaan.

Suunnittelun pohjana ovat olleet väestöennusteet alle kouluikäisten määrän kehityksestä. Valtaosa lapsistamme ja lapsenlapsistamme ovat saaneet ja saavat laadukkaan päivähoidon kunnallisissa yksiköissä.

Ihmisen alkuvaiheen palvelut hyvinvointiyhteiskunta on turvannut kestävällä tavalla. Ihmisen loppuvaiheen hoivaan ja huolenpitoon olemme varautuneet huomattavasti haavoittuvammalla tavalla.

Olemme antaneet markkinoilla toimiville yksityisille toimijoille pääosan hoivakotipalveluiden tuottamisvastuusta. Olemme tehneet tämän asteittain 1990-luvulta alkaen – kuin huomaamatta, kyseenalaistamatta. Kuntien ja kuntayhtymien oman tuotannon osuus kokonaisuudesta on pienentynyt merkittävästi. Olemme luoneet mekanismin, jonka avulla vanhusten hoivakotipalvelut kilpailutetaan määrävälein.

Onko vanhusten hoivakotijärjestelmä tuottamistavaltaan kestävä?

Yksityisiin hoivayhtiöihin vahvasti nojaava ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan järjestelmä on melko hampaaton tilanteissa, joissa isohko palveluntuottaja päättääkin suunnata liiketoimintansa painopistettä toisin tai on tyytymätön neuvottelemaansa (puite-)sopimukseen ja irtisanoo sen.

Näin syntyy lovi tarjottavana olevien hoivakotipaikkojen määrään. Irtisanomisaikana näihin yksiköihin ei voi tehdä uusia sijoituspäätöksiä, jolloin hoivakotipaikan saaminen voi siirtyä hoivan tarpeeseen nähden kohtuuttoman pitkälle. Käytettävissä olevien hoivakotipaikkojen kokonaismäärä vähenee, ainakin tilapäisesti.

Viime päivinä olen joutunut miettimään, onko vanhusten hoivakotijärjestelmä tuottamistavaltaan kestävä. Onko se liian haavoittuva ulkoisille tekijöille? Pitäisikö lisätä julkista tuotantoa? Mielestäni tämä on tärkeä strateginen kysymys.

Ensi vuonna toimintansa aloittavien hyvinvointialueiden uusiin strategioihin ja palveluverkkosuunnitelmiin voitaisiin sisällyttää suunnitelma hyvinvointialueen omien hoivakotipaikkojen lisäämisestä. Viitteellisenä mallina voitaisiin käyttää kuntien päiväkotiverkkosuunnittelua. Elämänkaaren loppuvaihe on yhtä arvokas kuin sen alkuvaihe. Suurin osa meistä tarvitsee elämän loppuvaiheessa ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa eli hoivakodin tarjoamaa turvaa.

Hoivakodissa asuvan ikäihmisen läheinen

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide