Tuulivoimalat pitäisi sijoittaa rakennettuun ympäristöön

Luonnonympäristöjen raivaaminen turbiineille, tiestölle ja siirtolinjoille on ristiriidassa EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteiden kanssa.

Tuulivoimapuisto Hangon Santalan kylässä.

21.4. 2:00

Hallitus valmistelee hallinnollista ohituskaistaa vihreän siirtymän investoinneille, joihin tuulivoimalat kuuluvat (HS 6.4.). Tavoitteena on nopeuttaa tuulivoiman suunnittelun ja rakentamisen valitusprosesseja, jotka ovat pidentyneet merkittävästi vuoden 2014 jälkeen.

Valitusprosessien pidentyminen heijastaa paitsi tuulivoiman merkittävää kasvua myös kansalaisten huolta sen vaikutuksista. Tuulivoima-alan kannalta valitusprosessi kestää liian kauan, kun taas kansalaisten mielestä voimaloiden suunnittelu etenee liian nopeasti.

Tuulivoima on tärkeä uusiutuva energiamuoto, jonka tuotanto on hajasijoitettu. Etuna on turvallisuus, eli yhden voimalan hajoaminen ei vaikuta merkittävästi energiantuotantoon. Rasitteina ovat rakentamisen laaja mittakaava ja sähkönkulutuksen etäisyys tuotannosta.

Vihreäksi energiaksi kutsutulla tuulivoimalla on myös ei-vihreitä vaikutuksia, joiden voimakkuutta ja mittakaavaa ei vielä tiedetä. Turbiinien koon kasvaessa myös vaikutukset kasvavat.

Kunnille on luvattu merkittävät kiinteistöverot tuulivoimaloista, ja maanomistajat voivat saada korvauksen vuokratuloina. Tämä lisää tuulivoiman hyväksyttävyyttä pienten kuntien ja maanomistajien keskuudessa. Kokonaistarkastelussa tulisi kuitenkin huomioida kiinteistöjen mahdollinen arvonlasku ja haittavaikutukset vapaa-ajan asumiseen.

Metsien asukkaat eivät osaa laatia valituksia.

Tuulivoimalat halutaan kauas asutuksesta. Luonnonympäristöjen raivaaminen turbiineille, tiestölle ja siirtolinjoille pirstoo ja heikentää niitä, mikä on ristiriidassa EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteiden kanssa. Vaikutukset heijastuvat paitsi lajistoon myös ekosysteemien toimintaan. Metsien asukkaat eivät osaa laatia valituksia.

Miten voitaisiin välttää tuulivoiman sijoittamisesta aiheutuvat ongelmat?

Turbiinit tulisi sijoittaa rakennettuihin ympäristöihin kuten käytöstä poistetuille turvetuotantoalueille ja kaivosympäristöihin. Olisiko myös mahdollista jopa sijoittaa pienempiä turbiineja valtateiden laidalle? Miksi turbiinien koko jatkuvasti kasvaa?

Uuteen luonnonsuojelulakiin on ehdotettu, että luonnolle ihmistoiminnan aiheuttamat haitat pitäisi korvata ekologisen kompensaation keinoin. Tästä seuraisi, että luontovaikutukset pyritään välttämään ja minimoimaan, koska kaikki haitat jouduttaisiin kompensoimaan. Suunnittelu paranisi.

Huolellinen suunnittelu ja hallittu tuulivoiman käyttöönotto hidastavat tuulienergian hyödyntämistä mutta ennaltaehkäisevät turhia ja pitkäaikaisia haittoja. Meillä on harvennusta kaipaavia nuoria metsiä yli 400 000 hehtaarin alalta, joista on välittömästi korjattavissa energiapuuta.

Tuulivoiman kiirehtimisen sijaan tätä puuta kannattaa hyödyntää siirtymävaiheessa kohti hiiletöntä energiantuotantoa. Samalla myös metsien elinvoima paranee.

Anne Tolvanen

ohjelmajohtaja, professori, Luonnonvarakeskus

Markku Remes

johtava metsänhoidon asiantuntija, Metsäkeskus

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide