Kivikkoon suunniteltu helikopterikenttä häiritsisi melullaan usean kaupunginosan asukkaita

Kivikon metsä ja liikuntapuisto ovat tärkeitä ulkoilualueita lähiseudun asukkaille.

Kivikon liikuntapuistoa keväällä 2020. Kuvassa vasemmalla Kivikon hiihtohalli.

8.5. 14:00

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsittelee kaupallisen helikopterikentän sijoittamista Kivikkoon. Ehdotuksen mukaan helikopterikenttä voisi houkutella alueelle erityisosaamista ja lisätä alueen vetovoimaisuutta ja kohottaa alueen profiilia. Vaikutuksesta läheisten asuntoalueiden vetovoimaisuuteen ei sanota mitään saati Kivikon houkuttelevuuteen asuinpaikkana.

Vastustamme kaupallisen helikopterikentän sijoittamista Kivikkoon. Päinvastoin kuin ehdotuksessa esitetään, helikopterikentän toiminnasta aiheutuva melu vähentää alueen vetovoimaisuutta ja lisää segregaatiota. Alueelle, jonka tiedetään olevan meluisa, eivät muuta ne, joille on taloudellisesti mahdollista valita asuinpaikkansa.

Kaupunkistrategiassaan Helsinki on sitoutunut vähentämään eriarvoistumista. Mellunkylä on valittu yhdeksi Helsingin kaupunkiuudistusalueeksi. Kaupungin visiossa kaupunkiuudistuksen seurauksena asuinalueiden eriarvoistuminen pysähtyy, asukkailla on aiempaa enemmän monipuolisia asumisen vaihtoehtoja ja entistä useampi pääsee nauttimaan ainutlaatuisesta lähiluonnosta, palveluista ja tapahtumista.

Miten tähän visioon sopii helikopterikenttä, joka vain lisää melua jo ennestään meluisalla alueella?

Helsinki on sitoutunut vähentämään eriarvoistumista.

Kivikon metsä ja liikuntapuisto ovat tärkeitä ulkoilualueita lähiseudun asukkaille. Melun lisääntyminen haittaisi asukkaita, alueen virkistyskäyttöä ja luonnoneläimiä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan päiväajan keskiäänitaso asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa tai taajamien välittömässä läheisyydessä ei saa ylittää 55 desibeliä. Helikopterikentän sijaintipaikkaselvityksessä todetaan, että melutaso voi olla noin 75 desibeliä kentän lähimmillä asuinrakennuksilla Kivikossa. Jakomäen ja Latokartanon asutus voi altistua lyhyeksi aikaa 80 desibelin melutasolle. Selvityksen mukaan tämä ”ei ole kuulovauriota aiheuttava taso, mutta melu koetaan voimakkaana”.

Kaupunginosia kohdellaan jo lähtökohtaisesti eriarvoisesti. Esimerkiksi Rajasaari ja Santahamina todetaan selvityksessä varteenotettaviksi helikopterikentän vaihtoehdoiksi, mutta kenttää ei esitetä alueille, koska melun nähdään haittaavan niiden virkistyskäyttöä ja mainetta.

Samanlaista mainehaittaa ei ilmeisesti aiheudu Kivikossa. Kuitenkin Kivikon liikuntapuistossa on suosittu frisbeegolfrata ja agilitykenttä, ja sinne suunnitellaan lisätoimintoja, kuten matkaluistelurataa ja parkour-, kiipeily- ja skoottauspaikkoja. On lyhytnäköistä ja epäekologista laajentaa liikuntapuistoa, jos sen käyttöaste ja houkuttelevuus jää melun takia suunniteltua pienemmäksi.

Mellunkylän alueella Kontulassa ja Kivikossa on Helsingin matalin äänestysaktiivisuus, monikielisin väestö, vähiten alueella asuvia kaupunginvaltuutettuja ja vaikuttajia. Kuinka tämä vaikuttaa siihen, miten asukkailla on mahdollisuus saada tietoa, vaikuttaa ja esittää mielipiteitä?

Katariina Kaarlela

Anna Louhensalo

Anna Pyyluoma

Mirja Reijonen

Kivikon metsän puolesta -verkosto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide