Kaupunkilaisten omaisuus Vartiosaaressa rapistuu, eikä se ole vuokralaisten syy

Monet huvilat olisivat jo tuhoutuneet, jos aktiiviset vuokralaiset eivät olisi ottaneet tyhjillään olleita rakennuksia käyttöön ja huolehtineet niistä.

Vartiosaari sijaitsee Itä-Helsingissä Laajasalon, Tammisalon ja Vuosaaren kyljessä.

2.7. 2:00

Kiitos Helsingin Sanomille ansiokkaasta Vartiosaaren luontoa ja retkeilymahdollisuuksia esittelevästä jutusta (10.6.).

Kun saarta on nyt lähdetty kaavoittamaan virkistysalueeksi, sen status valtakunnallisesti merkittävänä kulttuuriympäristökohteena edellyttää myös sen arvokkaan rakennuskannan turvaamista. Jutussa mainittiin, että erityisesti kaupungin erilaisille yhdistyksille vuokraamat huvilat olisivat päässeet rapistumaan.

Yhdistysten vastuulle tätä ei kuitenkaan voi vierittää. Monet huvilat olisivat jo tuhoutuneet, jos aktiiviset vuokralaiset eivät olisi ottaneet tyhjillään olleita rakennuksia käyttöön, huolehtineet niistä ja tehneet mittaviakin kunnostustöitä talkoovoimin.

Vertailukohtana voidaan käyttää Kruunuvuoren vanhaa huvilayhdyskuntaa, jonka huvilat käyttämättöminä raunioituivat ja purettiin myöhemmin kokonaan. Myös Vartiosaari-seura on osittain omalla kustannuksellaan Museoviraston ja Staran tukemana kunnostanut seitsemää rakennusta.

Vanhat huvilat ovat iso osa saaren vetovoimaa.

Saaressa toimivat yhdistykset ovat monin tavoin edistäneet saaren virkistyskäyttöä myös muuten, muun muassa rakastetun terveysluontopolun alkuperäisellä ideoinnilla ja kehittämisellä, järjestämällä saareen kahvilapalveluita ja kulttuuritapahtumia sekä helpottamalla saareen pääsyä uudella aurinkosähkölauttayhteydellä.

Helsingin kaupunki irtisanoi keväällä kaupungin huviloiden vuokrasopimukset, ja uusia sopimuksia neuvotellaan parhaillaan. Näissä uusissa sopimuksissa yhdistyksille aiotaan siirtää yhä enemmän rakennusten huolto- ja kunnossapitovastuita muuttamatta sopimusten muita ehtoja, esimerkiksi kolmen kuukauden irtisanomisaikaa. Yhdistettynä kaupungin vastuulla olleiden korjausinvestointien laiminlyönnistä jo syntyneeseen korjausvelkaan, yhtälö on kohtuuton.

Kun kiinteistöstä ja saaresta monin tavoin huolehtivat yhdistykset pidetään jatkuvassa epävarmuudessa toiminnan jatkumisen suhteen, tehdään samalla rakennusten kunnossapidon kannalta välttämättömät investoinnit mahdottomiksi.

Vartiosaaren vanhat huvilat ovat iso osa saaren vetovoimaa ja helsinkiläisten yhteistä omaisuutta. Toivomme saaren yhdistysten aseman sekä tehdyn työn arvon tunnistamista ja tunnustamista.

Haluamme jatkaa sellaista toimintaa Vartiosaaressa, joka mahdollistaa huviloiden käytön jakautumisen mahdollisimman monille helsinkiläisille. Tahdomme tehdä yhteistyötä kaupungin kanssa ja jatkaa työskentelyä sen eteen, että paitsi saaren luonto myös sen kulttuuriperintö säilyisivät helsinkiläisten sekä kansainvälisten vieraidemme ilona vielä pitkään. Tämä edellyttää kuitenkin pitkäkestoisempia ja molemmille osapuolille kohtuulliseksi katsottavia vuokrasopimuksia.

Vartiosaaressa toimivien yhdistysten puolesta:

Maria Förbom

Aaltoliike ry

Annakaisa Partanen

Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry

Maria Lahdenperä

Vartiosaari-seura ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide