Kunnat tarvitsevat valtion tukea uusiutuvan energian hankkeisiin

Valtion tulee tehdä strategia siitä, miten Suomelle käytännössä luodaan toimitusvarma, hinnaltaan kohtuullinen ja ympäristöystävällinen energiatuotanto.

24.9. 2:00

Kuumana käyvässä energiakeskustelussa on kannettu huolta Euroopan ja Suomen energiaomavaraisuudesta. Kotimaisen vesisähkön rooli on jäänyt keskustelussa vähälle huomiolle. Kansainvälisen energiahuollon riskien lisääntyessä energiantuotannon omavaraisuus on erityisen tärkeä kysymys Lapille mutta myös koko Suomelle.

Jotta sähköjärjestelmä on tasapainossa, tarvitaan säätövoimaa. Tässä paras energiamuoto on vesivoima, jonka kyky tasapainottaa sähkön kulutusta ja tuotantoa ulottuu sekuntitasolta vuodenaikojen väliseen säätöön.

Vuonna 2021 uusiutuvan energian osuus oli Suomessa 54 prosenttia ja vesivoiman osuus tästä noin 40 prosenttia. Vesienergiasta kolmanneksen tuottaa Kemijoki oy. Yhtiön 20 vesivoimalaitoksesta 16 sijaitsee Kemijoen vesistöalueella Lapissa.

Energiantuotannon omavaraisuus on erityisen tärkeä kysymys Lapille.

Suomen valtio on Kemijoki oy:n suurin osakas 50,1 prosentin osuudella. Toiseksi suuri osakas on Fortum oyj:n tytäryhtiö Power and Heat oy. Fortumin kohdalla julkisessa keskustelussa on pidetty tärkeänä, että pörssiyhtiön päätäntävalta pysyy Suomessa. Tästä tulee huolehtia myös vesivoimayhtiöiden kohdalla.

Samalla tulee huomioida ilmastonmuutosta hillitsevään vesivoimaan liittyvät luonnon monimuotoisuus- ja ympäristökysymykset. Niiden ratkomista ei voi jättää pelkästään energiayhtiöiden varaan, koska näillä on vahvat taloudelliset intressit ja velvollisuudet. Tällä hetkellä yhtiöt ovat kuitenkin kalatiehankkeissa pääasiallisia maksajia ja vastuunkantajia.

Kunnissa ympäristöpanostusten tekeminen vaikeutuu entisestään vuodenvaihteessa, kun kuntien tulopohja muuttuu hyvinvointialueiden syntymisen seurauksena. Valtion rooli jokien priorisoijana korostuu entisestään.

Monen kunnan alueelle ulottuvia ympäristökysymyksiä on nykyisin vaikea ratkoa kokonaisuuksina, kun kunnissa on erilaisia intressejä. Uusiutuviin energiamuotoihin liittyviä luonnonarvokysymyksiä tuleekin ratkoa valtion tasolla samanaikaisesti, kun tulevaisuuden energiaratkaisuja linjataan.

Valtion myös tulee linjata, miten se edistää isojen tuulipuistojen syntyä paikoissa, joissa päätöksenteko pirstaloituu usean maanomistajan ja kunnan alueelle: Miten päätöksenteko, osallistaminen ja kuuleminen hoidetaan? Miten tuulipuisto kompensoidaan alueellisesti? Miten valtio edistää kaavoitusta valtakunnallisesti merkittävissä energiakysymyksissä? Tulisiko esimerkiksi isojen tuulivoimaloiden luvitus siirtää kunnilta aluehallintovirastolle? Olisiko suuria tuulivoimaloita mahdollista rakentaa entistä enemmän valtion ja kuntien maille?

Valtion tulee tehdä strategia siitä, miten Suomelle käytännössä luodaan toimitusvarma, hinnaltaan kohtuullinen ja ympäristöystävällinen energiatuotanto. Kun jotakin uusiutuvan energian hanketta pidetään kansallisesti tärkeänä, valtion tulee ottaa aktiivinen rooli hankkeen edistämisessä ja mahdollistaa luontoarvojen toteutuminen.

Ulla-Kirsikka Vainio

Rovaniemen kaupunginjohtaja

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide