Kelpoisuusehtojen väljentäminen ei ratkaise varhaiskasvatuksen opettajapulaa

Tutkimusperustainen opettajankoulutus antaa erinomaiset välineet varhaiskasvatuksen opettajan työhön ja alan kehittämiseen. Pidetään siitä kiinni.

16.9. 2:00

Karri Soppi ehdotti (HS Mielipide 13.9.) varhaiskasvatuksen opettajapulan ratkaisuksi kelpoisuusehtojen väljentämistä. Soppi kaipasi henkilöstöön monipuolisuutta, ja juuri sen lakiuudistus mahdollistaa.

Päiväkotien moniammatillinen henkilöstö muodostuu lain mukaan varhaiskasvatuksen opettajista, sosionomeista ja lastenhoitajista, joilla kaikilla on oikeus omaan ammattinimikkeeseen. Varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmäärät ovat olleet riittämättömät jo pitkään, eivätkä viime vuosien lisäykset korjaa tilannetta hetkessä.

Ammattikorkeakoulun lehtori Soppi ehdotti ratkaisuksi opettajan kelpoisuuden avaamista sosiaali- ja terveysalan amk-tutkinnon suorittaneille. Ehdotus on outo, koska varhaiskasvatus ei kuulu sote-palveluihin. Jos pulaa olisi luokanopettajista, ratkaisuksi ei ehdotettaisi kelpoisuuden antamista sosiaalityöntekijöille vaan opettajankoulutuksen paikkojen lisäämistä.

Varhaiskasvatus on osa kasvatus- ja koulutusjärjestelmää. Varhaiskasvatuslaki laadittiin tutkimustietoon pohjaten turvaamaan jokaiselle lapselle laadukas pedagoginen varhaiskasvatus sekä luomaan ehjä jatkumo varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Kelpoisuusehtojen myötä henkilöstön koulutustaso nousee, minkä avulla lain asettamat sisällölliset tavoitteet voidaan toteuttaa vaaditulla tasolla. Sosionomeilla aiemmin ollut mahdollisuus hakeutua lastentarhanopettajan tehtäviin ei ole ehkäissyt henkilöstöpulan syntymistä, vaikka sosionomien koulutusmäärät ovat olleet moninkertaiset verrattuna opettajien koulutuspaikkoihin.

Yliopistoissa on avattu lastenhoitajana työskenteleville mahdollisuus suorittaa varhaiskasvatuksen opettajan koulutus monimuotokoulutuksena. Monimuotokoulutusten pohjana oleva ammatillinen koulutus ja työkokemus lisäävät myös Sopin kuuluttamaa monipuolisuutta opettajakuntaan.

Lastenhoitajille ei ole tiedossa työttömyyttä vaan uusia mahdollisuuksia sekä perustyöhön että lisäkoulutukseen. Sosionomeille laki on avannut oikeuden työskennellä varhaiskasvatuksessa omana itsenään. Sekä opettajilla että sosionomeilla on mahdollisuus pätevöityä päiväkodin johtajaksi suorittamalla kasvatustieteen maisterin tutkinnon.

Suomalainen tutkimusperustainen opettajankoulutus on kansainvälisesti katsottuna korkeatasoista ja antaa erinomaiset välineet varhaiskasvatuksen opettajan työhön ja alan kehittämiseen. Pidetään siitä kiinni.

Arniika Kuusisto

varhaiskasvatuksen professori, Helsingin yliopisto

Jarmo Kinos

dosentti, Turun yliopisto

Heidi Chydenius

väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide