Valtion omistus pörssiyhtiöissä on arvioitava uudelleen

On valittava ne yhtiöt, joissa valtiolla on perusteltu syy olla omistajana. Myös omistajuuden hyödyt ja haitat pitää käydä läpi.

23.9. 2:00

Valtiolla on suoria osakeomistuksia neljässä pörssiyhtiössä, muun muassa Fortumissa enemmistöomistus. Valtio on myös omistajana lukuisissa pörssiyhtiöissä Solidium oy:n kautta.

Valtion omistus pörssiyhtiöissä on jälleen ajankohtainen aihe Fortumin ongelmallisten Venäjän-hankkeiden ja tytäryhtiö Uniperin järjestelyjen vuoksi. Valtion rooliin pörssiyhtiöiden osakkeenomistajana liittyy lukuisia oikeudellisia pidäkkeitä.

Valtion omistajastrategia, etenkin pörssiyhtiöissä, tulee arvioida uudelleen. Arvioinnissa on tarkoin valittava ne pörssiyhtiöt, joissa valtiolla on perusteltu syy olla osakkeenomistajana sekä määriteltävä selkeästi omistajuutta puoltavat intressit ja rajoittavat riskitasot. Poikkeuksellisen syyn pörssiyhtiön valtiolliseen omistamiseen tulee olla myös yhtiön muiden osakkeenomistajien ja hallituksen sekä veronmaksajien tunnistettavissa.

Valtion yksin omistamat, pörssin ulkopuoliset yhtiöt ovat jo käytössä oleva vaihtoehto. Toinen mahdollinen arvioinnin tulos saattaa myös olla, että valtio ei omista pörssiyhtiöitä vaan keskittyy eri tavoin turvaamaan yritysten toimintaedellytyksiä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Yhtiöoikeudellisen sääntelyn näkökulmasta valtio on osakkeenomistajana samassa asemassa kuin muutkin osakkeenomistajat. Osakkeenomistajien, ja myös yhtiön hallituksen, tulee ottaa huomioon osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaate – on kiellettyä tehdä päätöksiä tai ryhtyä toimenpiteisiin, jotka ovat omiaan tuottamaan epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella.

Osakkeenomistajana valtio käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa, jossa valittavan hallituksen on nautittava osakkeenomistajien enemmistön luottamusta. Hallituksen suhdetta osakkeenomistajiin säätelevät etenkin huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuudet, joiden mukaan hallituksen tulee huolellisesti toimien edistää yhtiön etua.

Valtio ja sijoitusyhtiö Solidium ovat nimenneet myös ministeriöiden virkamiehiä tai Solidiumin johtoa omistamiensa pörssiyhtiöiden hallituksiin. Vaikka hallituksen jäsenet nimetään usein osakkeenomistajien tausta- tai viiteryhmistä, kukin hallituksen jäsen joutuu tässä tehtävässä ”riisumaan joukkueensa pelipaidan”. Hallituksen jäsen on velvollinen edistämään nimenomaan yhtiön etua. Yhtiön etu taas ei ole aina sama kuin valtion etu yksittäisenä osakkeenomistajana.

Yhtiön etu ei ole aina sama kuin valtion etu.

Pörssiyhtiöissä osakkeenomistajien intressit poikkeavat usein toisistaan ja yhtiön edusta. Osakkeenomistajilla on yksilölliset sijoitusstrategiansa sekä riski- ja tuotto-odotuksensa. Esimerkiksi Fortumin omistajana valtiolla saattaisi olla myös energiamarkkinoiden huoltovarmuuteen liittyvä intressi, joka voi olla vaikeasti sovitettavissa yhteen pörssiyhtiön edun kanssa.

Yhtiön hallitus ei välttämättä näe osakkeenomistajien etuja tai intressejä täysin identtisinä. Vastaavasti osakkeenomistajilla on oikeus edistää omaa yksityistä etuaan, kunhan osakkeenomistajaan sovellettavia osakeyhtiölain säännöksiä ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä noudatetaan.

Solidiumin aloitteesta on käyty keskustelua siitä, voisiko hallituksen jäsen käyttää hallitustyön tehostamiseksi avustajaa, joka olisi hallituksen jäsenen nimenneen osakkeenomistajan organisaatioon kuuluva toimija. Avustajan käyttäminen edellyttäisi luottamuksellisen hallitustiedon luovuttamista yhtiön ulkopuolelle. Suomessa tällaiseen järjestelyyn on suhtauduttu varauksellisesti.

Yhtiön johdolla on yleiseen lojaliteettivelvollisuuteen perustuva vaitiolovelvollisuus etenkin yhtiön ulkopuolisiin tahoihin nähden. Hallituksella ei ole oikeutta eikä velvollisuutta ilmaista yhtiön ulkopuolisille tahoille yhtiötä koskevia tietoja ilman tähän oikeuttavaa tai velvoittavaa säännöstä tai sopimusmääräystä. Luottamuksellisen hallitustiedon luovuttaminen vain yhdelle osakkeenomistajalle tai tämän avustajalle on yhdenvertaisuudenkin näkökulmasta ongelmallista. Myös sisäpiirisäännökset rajaavat tällaista järjestelyä.

Kari Lautjärvi

Lautjärvi on yhtiöoikeudesta väitellyt oikeustieteen tohtori ja laamanni.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide