Opetussuunnitelmaa pitää keventää ja ryhmien kokoa rajata

Uudistukset ovat välttämättömiä, jotta suomalaisen koulun kriisi helpottaisi.

Luokkahuone Kalasataman peruskoulussa Helsingissä.

22.9. 2:00

Helsingin Sanomien lauantaivieras opetusministeri Li Andersson (vas) kertoi, että oppimisen tukeen on suunnitteilla uudistuksia (HS 17.9.).

Pitäisin seuraavia uudistuksia välttämättöminä, jotta suomalaisen koulun kriisi helpottaisi.

Yleisopetuksen ryhmiin tarvitaan kahdenkymmenen oppilaan maksimiryhmäkoko. Jokaisessa koulussa tulee olla erityisopetuksen pienryhmiä, joiden maksimikoko on kymmenen oppilasta. Näistä ryhmistä vähintään yksi olisi kiinteä pienryhmä. Vähintään yksi on joustava pienryhmä, josta voi siirtyä yleisopetukseen vahvoissa aineissa ja heikoissa toisinpäin.

Jokaiseen koulun ryhmään tarvitaan oma koulutettu koulunkäynninohjaaja, jolla on pysyvä työsuhde. Kesäaikana koulunkäynninohjaajat huolehtivat kesätoiminnasta. Jokaista 50 oppilasta kohden mitoitetaan yksi laaja-alainen erityisopettaja.

Oppimisen tuen tulee olla vahvaa heti, kun tuen tarve ilmenee. Tukea voidaan keventää, kun oppilas selviää vähemmällä tuella. Oppilaalla tulee olla subjektiivinen oikeus erityisopetuksen pienryhmään, jos monialainen asiantuntijaryhmä sitä suosittelee.

Tuen kirjaamisen järjestelmä vaatii perusteellisen uudistuksen. Tuen tasoista luovutaan. On oppimisen tuki sekä hallintopäätös, jota nykyisellään kutsutaan erityisen tuen päätökseksi. Nykyisten erinimisten ja kirjavien lomakkeiden sijaan tarvitaan yksi lomake ”oppimisen tuki”, johon kirjataan sekä tuen tarve että konkreettiset tukitoimet. Erityisen tuen päätös tehdään vain oppilaille, joilla on yksilöllistettyjä oppimääriä, heidät on siirretty erityisluokalle ja/tai heillä on pidennetty oppivelvollisuus.

Kaiken perustaksi tarvitaan yksi selkeä, vuosiluokkaistettu, valtakunnallinen opetussuunnitelma, jota on kevennetty nykyisestä. Perusopetuksessa opetetaan perusasiat. Lukiossa syvennetään yleissivistystä – eikä opiskella yliopistotasoisia opintoja. Korkeakouluissa opiskellaan eri alojen asiantuntijoiksi.

Uudistus tulee kalliiksi, mutta kallista on myös korjata epäonnistuneen koulujärjestelmän vaurioita.

Ilona Ruiz

erityisluokanopettaja ja väitöskirjatutkija

Vantaa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luetuimmat - Mielipide