Tulevaisuuden yhteiskunnassa tarvitaan tunnetaitoja

Kouluissa kannattaisi panostaa hyvinvoiviin ja rauhallisiin oppimisympäristöihin.

23.9. 2:00

Erityisluokanopettaja Ilona Ruiz otti esille tärkeän asian (HS Mielipide 22.9.): Koulun opetussuunnitelman tiedollisia tavoitteita pitää keventää. Tarvitaan yksi selkeä valtakunnallinen opetussuunnitelma, jota on kevennetty nykyisestä. Perusopetuksessa opetetaan perusasiat. Lukiossa syvennetään yleissivistystä eikä opiskella yliopistotasoisia opintoja. Yliopisto-opinnot ovat niille, jotka haluavat jatkaa pidemmälle. Omatoimiseen opiskeluun kannattaa kannustaa niitä, joilla on hyvä kyky omaksua uutta tietoa ja joiden vanhemmat ovat tässä myös tukena.

Koulupsykologina toimiessa tuli vaikutelma, että oppitavoitteet on asetettu liian koviksi ja lähtökohtaisesti nopeasti oppivien tasolle. Moni kollega on kiinnittänyt huomiota oppilaille suunnattuihin tavoitteisiin, joihin voi olla vaikea yltää, jos on edes lievää oppivaikeutta tai neuropsykiatrista häiriötä.

Tulevaisuuden yhteiskunnassa ei korostu niinkään tiedollisten asioiden hallinta kuin metakognitiiviset taidot eli esimerkiksi kyky erottaa olennainen epäolennaisesta ja kyky hakea ja ymmärtää tietoa. Muuttuvassa maailmassa tarvitaan myös hyvää tunnesäätelyä ja psyykkistä joustavuutta. Koulussa voivat nyt huonosti opettajat ja oppilaat. Koulupsykologeja eivät kiinnosta oppilashuollon tehtävät, joissa nykyisellään korostuu liikaa jatkuvien ”tulipalojen sammuttelu”. Kaikkia oppilaita ei voi myöskään lähettää erikoissairaanhoitoon.

Kouluissa kannattaisi panostaa hyvinvoiviin ja rauhallisiin oppimisympäristöihin. Selkeät, ennustettavat ja turvalliset oppimisympäristöt tukevat myös oppilaita, joilla ei ole neuropsykiatrisia häiriöitä. Koulupsykologin roolia olisi hedelmällisempää suunnata tunnetaitojen opettamiseen, yhteisöllisiin tehtäviin ja kouluyhteisöjen tukemiseen kuin yksittäisten lasten arviointiin ja luokitteluun.

Tulevaisuuden yhteiskunnassa tarvitaan tunnetaitoja ja psyykkistä jaksamista. Loistavat tiedolliset valmiudet eivät paljon auta, jos koulu tuottaa vain loppuun palaneita lapsia ja aikuisia.

Kaisu Paulanto

neuropsykologi, kliininen mielenterveyspsykologi

Nurmijärvi

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luetuimmat - Mielipide