Kaupungit eivät voi jäädä odottamaan sähköautoja

Ajoneuvokannan uudistamisen lisäksi päästötavoitteiden saavuttaminen vaatii liikkumistottumusten muokkaamista.

Päästötavoitteiden saavuttaminen vaatii toimia, joilla autoriippuvuutta vähennetään.

16.10. 2:00

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkijat varoittivat tiedotteessaan, että Suomi ei tule saavuttamaan vuosille 2030 ja 2045 asettamiaan liikenteen päästötavoitteita ajoneuvokannan hitaan uusiutumisen takia (HS 3.10.).

Yhdeksi ratkaisuksi ongelmaan tutkijat ehdottavat kokeiluja, joiden avulla voitaisiin selvittää kaikkein tehokkaimmat tukikeinot sähköistymisen edistämiseksi. Olemme samaa mieltä heidän kanssaan, mutta haluamme tuoda keskusteluun myös laajemman liikennejärjestelmää koskevan näkökulman.

Tarvitsemme kaikkia tehokkaita keinoja saavuttaaksemme päästötavoitteet sekä näihin erottamattomasti liittyvät lukuisat muut tavoitteet, kuten liikennejärjestelmän sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden. Ajoneuvokannan uudistamisen lisäksi tavoitteiden saavuttaminen vaatii liikkumistottumusten muokkaamista – sitä, miten liikumme, kuinka usein liikumme ja kuinka pitkiä matkoja liikumme. Erityisesti tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävien toimenpiteiden keskiössä tulisi olla määrätietoinen autoriippuvuuden purkaminen.

Kaupunkien liikennepolitiikalla on kriittinen rooli ihmisten liikkumistottumusten muokkaamisessa. Vaikka joissakin kaupungeissa edistystä on tapahtunut muun muassa pyöräily- ja joukkoliikenneinvestointien ansiosta, liikkumistottumuksiin vaikuttavien keinojen toteutunut potentiaali on vielä kaukana mahdollisesta. Monet varteen otettavat toimenpiteet, kuten ruuhkamaksut, eivät ole vielä mahdollisia. Suurta osaa jo nyt mahdollisista toimenpiteistä ei taas käsitellä vakavasti useiden kaupunkien liikennepoliittisessa keskustelussa.

Autoriippuvuutta on purettava määrätietoisesti.

Yksi esimerkki tehokkaasta, heti tarjolla olevasta mutta usein sivuutetusta keinosta on pysäköintipolitiikka, joka käsittää pysäköinnin kokonaistarjonnan, tarjonnan jakautumisen sijainnin mukaan, hinnoittelun sekä näiden suhteen eri ajoneuvotyyppeihin ja käyttäjäryhmiin.

Edistyksellisellä ja kattavalla pysäköintipolitiikalla, joka ottaa huomioon erilaisten ihmisten erilaiset tarpeet, voidaan suoraan vaikuttaa liikennemääriin ja kulkutapajakaumaan. Pysäköinnin tuotot voidaan myös ohjata esimerkiksi liikenteen sähköistymistä vaativan infrastruktuurin rakentamiseen.

Kaupunkien pysäköintipolitiikalla sekä lukuisilla muilla liikkumistottumuksiin vaikuttavilla toimenpiteillä voidaan edistää merkittävästi päästötavoitteiden sekä laajempien liikennejärjestelmään liittyvien tavoitteiden saavuttamista.

Oleellinen osa kehitystä on myös seudullinen yhteistyö, jonka avulla kaupungit voivat luoda vielä kattavampia ja vaikuttavampia politiikkakokonaisuuksia. On siis selvää, että kaupunkien ei tule vain jäädä odottelemaan sähköautoja.

Miloš Mladenović

Janne Olin

Dominic Stead

Aalto-yliopisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luetuimmat - Mielipide