Lapseni eivät saa riittävää tukea lukivaikeuteensa

Lapseni ovat jääneet vaille yksilöllistä laaja-alaisen erityisopettajan asiantuntevaa apua, joka helpottaisi lukivaikeuden taustalla todetusti olevia puutteita ja heikkouksia.

Jos lukivaikeuden seurauksena luettua tekstiä on vaikea ymmärtää, se voi johtaa lukemisen välttelyyn.

23.10. 2:00

Helsinki on tekemässä itsestään lukemisen ja lukutaidon pääkaupungin. On esimerkiksi hienolta kuulostava Lukuinto-hanke, jonka tarkoitus on kohottaa lasten ja nuorten selvästi aiemmasta laskenutta motivaatiota lukemiseen.

Mutta miten Helsingissä tuetaan luku- ja kirjoitusvaikeuksia omaavia lapsia? Saavatko he tutkimustietoon perustuvaa laaja-alaisen erityisopettajan antamaa yksilöllistä tukea vaikeuksiinsa? Onko saatava tuki yhdenmukaista kaikissa Helsingin suomen- ja ruotsinkielisissä peruskouluissa? Miten niin kovasti puhuttanut inkluusiomalli on vaikuttanut lukivaikeuksista kärsivien oppilaiden saamaan tukeen?

Omat kaksi alakouluikäistä lastani käyvät Helsingissä ruotsinkielisessä peruskoulussa, jossa he eivät ole saaneet laaja-alaisen erityisopettajan antamaa yksilöllistä tukea heillä todettuihin lukivaikeuksiin. Pedagogiset ratkaisut ovat kyllä hyvin toimivia, heille muun muassa tarvittaessa luetaan kokeiden kysymykset ääneen ja he saavat tarvittaessa lisäaikaa kirjallisten vastausten antamiseen. Mutta yksilöllistä laaja-alaisen erityisopettajan asiantuntevaa apua, joka helpottaisi lukivaikeuden taustalla todetusti olevia puutteita ja heikkouksia, lapseni eivät valitettavasti ole saaneet. Esimerkiksi fonologisen prosessoinnin ja lukusujuvuuden harjoittelu on jäänyt täysin kodin varaan.

Ehdotan, että Helsingissä luotaisiin oma ”käypä hoito -suositus” lukivaikeuksien kuntouttamiseen laaja-alaisessa erityisopetuksessa. Se perustuisi tutkittuun tietoon ja varmistaisi oikea-aikaisen ja yksilöllisesti suunnitellun riittävän tiheän, systemaattiseen ja yhdenmukaisen tuen kaikille niille lapsille, jotka kärsivät lukivaikeuksista. Näin eri koulujen oppilaat eivät olisi eriarvoisessa asemassa keskenään ja kaikki saisivat todennetusti tehokasta apua. Heikkojen lukijoiden lukutaito pääsisi kehittymään, eivätkä erot tavallisiin lukijoihin kasvaisi kasvamistaan. Tällä olisi luultavasti myös merkittävää vaikutusta heikkojen lukijoiden itsetuntoon ja käsitykseen itsestään oppijana.

Lukutaitoa arvostava äiti

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luetuimmat - Mielipide