Biologisten lääkkeiden lääkevaihto on vaarantamassa potilasturvallisuutta

Biologisten lääkkeiden lääkevaihto pitäisi käynnistää asteittain ja rajatulla määrällä lääkkeitä ja lääkeryhmiä.

Insuliineja käytti viime vuonna yli 130 000 ihmistä.

20.10. 2:00

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmistelussa lainmuutos, jolla aloitettaisiin biologisten lääkkeiden lääkevaihto apteekissa. Biologisia lääkkeitä käytetään yleisten sairauksien – kuten diabeteksen, reumasairauksien, tulehduksellisten suolistosairauksien, astman ja syövän – hoitoon, ja lääkkeet annostellaan pistämällä lääkevalmistajakohtaisilla pistosvälineillä. Esimerkiksi insuliinit ovat biologisia lääkkeitä. Insuliineja käytti viime vuonna yli 130 000 ihmistä.

Lääkevaihdossa apteekki vaihtaa lääkärin määräämän lääkevalmisteen halvempaan vaihtokelpoiseen, samaa vaikuttavaa lääkeainetta sisältävään rinnakkaisvalmisteeseen. Monien lääkkeiden lääkevaihdosta on jo vuosien kokemus. Lääkkeen käyttäjän näkökulmasta nyt suunniteltu biologisten lääkkeiden lääkevaihto on kuitenkin iso muutos. Tämä johtuu lääkkeen vaihdon lisäksi erityisesti annosteluvälineen vaihtumisesta lääkevalmisteen vaihtumisen yhteydessä.

Osaamisen ja tottumuksen merkitys päivittäisessä, itse tehtävässä lääkehoidossa on suuri. Esimerkiksi perus- ja ateriainsuliinia käyttävän tyypin 1 diabeetikon tulee onnistua annostelussa joka kerta, useita kertoja päivässä, riippumatta siitä, onko hän väsynyt tai stressaavassa tilanteessa. Osalla reumasairauksia sairastavista on merkittäviä toimintarajoituksia käsissä, mikä voi vaikuttaa pistosvälineen valintaan. Lääkkeiden käyttäjät, joilla on erilaisia haasteita ottaa vastaan tietoa ja soveltaa sitä arjessaan, voisivat kokea jatkuvasti vaihtuvat valmisteet ja annosteluvälineet hyvin hankaliksi, samoin kuin ikääntyneet henkilöt. Virheannostelu puutteellisen ohjauksen tai jatkuvasti vaihtuvien valmisteiden sekaantuessa keskenään voi johtaa diabeetikoilla jopa hengenvaaraan.

Apteekeilla on laissa määrätty neuvontavelvollisuus. Mikäli lääkevaihto laajentuu suunnitelmien mukaisesti biologisiin lääkkeisiin ja niiden erilaisiin annostelulaitteisiin, lisääntyy tarve apteekkien lääkehoidon neuvonnalle ja sen edellyttämille rauhallisille tiloille. Apteekkien mahdollisuudet selvitä lisääntyvästä neuvontapalvelun tarpeesta on syytä selvittää. Muutoin neuvonta kuormittaa terveydenhuollon yksiköitä ja henkilöstöä sekä lisää vastaanottoaikojen käyttöä tarpeellisen neuvonnan toteuttamiseksi.

Virheannostelu voi johtaa jopa hengenvaaraan.

Kokemusta vastaavasta laajasta biologisten lääkkeiden apteekkivaihdosta ei kansainvälisesti ole. Vain yksittäisissä harvoissa EU-valtioissa lainsäädäntö mahdollistaa biologisten lääkkeiden apteekkivaihdon. Käytännössä sitä ei eri syistä kuitenkaan juuri toteuteta. Biologisten lääkkeiden lääkevaihto pitäisi käynnistää asteittain ja rajatulla määrällä lääkkeitä ja lääkeryhmiä. Kolmen kuukauden välein tapahtuva vaihto on pitkäaikaissairaille, apteekeille ja terveydenhuollon yksiköille liian kuormittava ja siitä tulisi suunnitelmissa luopua.

Suunnitellun lainmuutoksen tavoitteena on karsia lääkekorvausmenoja ja näin rahoittaa muun muassa hoitajamitoituksen toteuttamista. Lääkevaihto ja kilpailun lisääminen lääkekustannusten pienentämiseksi on kannatettavaa ja voi auttaa mahdollistamaan biologisen lääkehoidon yhä useammalle potilaalle. Suunniteltu lainmuutos tässä muodossa herättää kuitenkin vakavan huolen pistettäviä lääkkeitä käyttävien henkilöiden lääkitysturvallisuuden ja hyvinvoinnin vaarantumisesta.

Juha Viertola

toiminnanjohtaja, Suomen diabetesliitto ry

Anu Uhtio

toiminnanjohtaja, Suomen reumaliitto ry

Ulla Suvanto

toiminnanjohtaja, IBD ja muut suolistosairaudet ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luetuimmat - Mielipide