Neuvolapalvelut ovat perheiden terveyden perusta

Terveydenhoitajan ja perheen tuttuus mahdollistaa luottamussuhteen rakentumisen, jolloin vaikeistakin asioista keskusteleminen helpottuu.

Neuvolapalvelut on tarkoitettu koko perheelle.

31.10. 2:00

Neuvolapalvelut juhlivat tänä vuonna satavuotista olemassaoloaan ja ovat saaneet paljon ansaitsemaansa huomiota. Palveluita on kehuttu ja niiden ainutlaatuisuutta sekä universaaliutta on nostettu esiin. Neuvoloissa tuetaan ja edistetään kokonaisvaltaisesti lasta odottavien ja lapsiperheiden terveyttä ja hyvinvointia. Palvelut on tarkoitettu koko perheelle: raskaana oleville, äideille, isille/puolisoille ja lapsille. Nykyisin huomioidaan myös isovanhemmat osana perheiden hyvinvoinnin edistämistä.

Neuvoloissa toimitaan suurimmaksi osaksi yhdistetyn työmallin mukaan. Lähtökohtana on se, että sama terveydenhoitaja työskentelee perheen kanssa raskauden alusta lapsen kouluun menoon saakka. Terveydenhoitajat ovat tutkintokoulutuksensa perusteella monialaisia äitiys- ja lastenneuvolatyön osaajia ja luotettuja ammattilaisia.

Terveydenhoitajan ja perheen tuttuus mahdollistaa luottamussuhteen rakentumisen, jolloin hyvin henkilökohtaisista ja vaikeistakin asioista keskusteleminen helpottuu. Myös tuen tarpeen varhainen tunnistaminen ja mahdollisuus järjestää asiakkaalle tarvittavaa yksilöllistä tukea helpottuvat. Asiakkaat toivovat tutkitusti samaa työntekijää terveystarkastuksiin ja muihin tapaamisiin. Asiakassuhteen jatkuvuuden merkityksellisyydestä ja tuen tehokkuudesta on vahvaa tutkimusnäyttöä. Yhdistelmätyö on työntekijän näkökulmasta mielekästä.

Julkisessa keskustelussa on myös esitetty kritiikkiä neuvolapalveluita kohtaan. Erityisen kriittisesti on keskusteltu terveydenhoitajien suuresta vaihtuvuudesta ja siten myös yksilöllisten palveluiden ja kohtaamisten puutteesta.

Neuvolapalvelut ovat lakisääteisiä ja säädösten toteutumista seurataan määrävuosittain toteutettujen seurantatutkimusten (THL) avulla sekä valvotaan Valviran toimesta. Säädösten perusteella palvelut saatiin tasalaatuisemmiksi, mutta korona-aikana palveluja vähennettiin, koska henkilöstöä siirrettiin erilaisiin koronatehtäviin. Tämän vuoksi palvelut ruuhkautuivat ja omahoitajamalli alkoi rapautua. Neuvolapalveluihin tulee pikimmiten investoida, jotta yhdenvertaiset ja yksilölliset palvelut saadaan kuntoon.

Yhdistetty neuvolatyö on tuloksellista vaikuttamista lasten ja perheiden terveyteen. Panostamalla siihen investoidaan suomalaisiin perheisiin, lasta odottaviin ja lapsiperheisiin. Perheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemisella tänään luodaan tulevaisuuden terveyttä ja hyvinvointia perheisiin.

Palveluita tulee kehittää asiakkaiden tuen tarpeiden ja yhteiskunnan muuttuessa.

Neuvolapalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle vuoden alusta. Huoli on siitä, miten niitä toteutetaan laadukkaasti ja säädösten mukaisesti. Jotta neuvoloissa voidaan tukea asiakasperheitä entistä yksilöllisemmin, palveluita tulee kehittää asiakkaiden tuen tarpeiden ja yhteiskunnan muuttuessa. Miten alueiden neuvolasuunnitelmissa huolehditaan neuvolatyön toimintaedellytysten turvaamisesta?

Huolta aiheuttaa myös se, minkälaiseen tutkimustietoon perustuen neuvolatyön rakenteita ja sisältöjä kehitetään. Kehittämisen lähtökohtina tulee olla voimassa olevat säädökset, suositukset sekä viimeisin tutkimustieto neuvolatoiminnasta ja kansanterveyden edistämisestä. Neuvolapalveluita tulee kehittää ajassa, tulevaisuutta ennakoiden.

Tiina Mäenpää

puheenjohtaja

Suomen terveydenhoitajaliitto

Tuovi Hakulinen

tutkimuspäällikkö, dosentti

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luetuimmat - Mielipide