Opinnoissaan hyvin menestyviä oppilaita ei ole varaa unohtaa

Tutkimuksia ja keskustelua oppimistuloksista tarkastellaan pitkälti heikosti menestyvien oppilaiden näkökulmasta.

Matematiikan parhaat osaajat tarvitsevat yksilöllisiä tarpeita huomioivaa opetusta.

27.10. 14:00

Inkluusion periaatteena on taata kaikille yhdenvertaiset oikeudet käydä koulua. Aikaisemmat keskustelut ja kirjoitukset aiheesta kertovat, ettei tämä inkluusion periaate käytännön tasolla toteudu, jos inkluusio on opetuksen järjestäjän säästökeino.

Riittämättömät resurssit johtavat siihen, että luokan- tai aineenopettaja pyrkii yksin vastamaan kaikkien samassa koululuokassa opiskelevien monenkirjaviin yksilöllisiin tarpeisiin ilman riittävää moniammatillista tukea, eikä erityisluokkapaikkoja niitä tarvitseville ole riittävästi. Eniten tukea tarvitsevat oppilaat eivät saa tarvitsemaansa tukea, eikä myöskään opiskelusta motivoituneille ja opinnoissaan hyvin menestyville oppilaille pystytä tarjoamaan heidän taitotasolleen sopivia haasteita.

Tuoreessa väitöstutkimuksessani olen tutkinut matematiikassa parhaiten menestyneitä oppilaita ja heidän osaamisensa ja asenteidensa kehittymistä pitkällä aikavälillä. Tulokset osoittivat, että matematiikan parhaat osaajat tarvitsevat yksilöllisiä tarpeita huomioivaa opetusta erityisesti motivaation ylläpitämiseen ja vahvistamiseen. Opettajana ja tutkijana haluankin tuoda keskusteluun huolen opinnoissaan hyvin menestyvistä oppilaista ja heidän tukemisestaan. Myös heillä on oikeus eriytettyyn opetukseen ja yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen opetuksessa.

Myös hyvin menestyvillä on oikeus eriytettyyn opetukseen.

Opinnoissaan hyvin menestyvät oppilaat jäävät sekä tutkimuskohteena että koulutuspoliittisessa keskustelussa opinnoissaan heikosti menestyvien oppilaiden varjoon. Tutkimuksia ja keskustelua oppimistuloksista tarkastellaan pitkälti heikosti menestyvien oppilaiden näkökulmasta. Kun ollaan huolissaan suomalaisnuorten riittävästä hakeutumisesta korkeakoulutukseen ja muun muassa teknillistieteellisille aloille, tulee koulujärjestelmämme pystyä tukemaan myös opinnoissaan hyvin menestyviä ja motivoituneita oppilaita. Koska tavoitteena on parantaa oppimistuloksia ja saada tulevaisuuden huippuosaajia, huomiota tulisi keskittää tämän osaajaryhmän tarpeisiin ja heidän potentiaalinsa vahvistamiseen.

Koulujärjestelmämme vaatii päättäjiltä pikaista ryhtiliikettä opetuksellisen tasa-arvon takaamiseksi. Koulujärjestelmämme uudistusten toteutuminen käytännön tasolla ei näytä tukevan lasten ja nuorten oppimista ja hyvinvointia. Koulutuksen kentältä tuleva viesti on selkeä: nykyisen koulujärjestelmämme ratkaisuilla ei pystytä valtakunnallisesti takaamaan kaikille oppilaille yhdenvertaisia oikeuksia opiskella ja saada yksilöllistä tukea. Tällaisessa muodossaan uudistukset eivät myöskään vastaa korkeakoulutustavoitteisiin eivätkä yhteiskunnallisiin tarpeisiin saada huippuosaajia kehittämään esimerkiksi teknologiateollisuutta.

Tulevaisuuden yhteiskunnan kehittämisen takaamiseksi meillä ei ole varaa jättää opinnoissaan hyvin menestyviä oppilaita oman onnensa nojaan.

Laura Niemi

luokanopettaja ja matematiikan aineenopettaja, Helsinki

väitöskirjatutkija (väit.), Helsingin yliopisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luetuimmat - Mielipide