Lapsilta vaaditaan liikaa itseohjautuvuutta

Kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja toiminnassa olisi otettava huomioon lasten ja nuorten riittävän tuen ja ohjauksen tarve.

4.11. 2:00

Lasten ja nuorten ongelmat ovat olleet viime aikoina paljon tapetilla, samoin vaikeudet saada terapiaa. Hoidon tarvetta on mahdollista vähentää ja hyvinvointia lisätä monin keinoin.

Lapsille ja nuorille on annettu paljon päätösvaltaa omissa asioissaan, mutta samalla heiltä on viety mahdollisuutta olla lapsia, joiden ei tarvitse vielä tietää ja osata kaikkea. Monille lapsille esimerkiksi koulumaailman edellyttämä itseohjautuvuus on varsin haastavaa. Jotta itseohjautuvuus voisi kehittyä, lapsi tarvitsee aikuista tuekseen. Lapsilla ja nuorilla ei ole riittävää kokemuspohjaa, jonka varassa tehdä pitkäjännitteisiä suunnitelmia ja arvioida niiden vaikutuksia elämään.

Lapsen kuuluu saada olla lapsi, etsiä, yrittää ja erehtyä, olla vuorenvarmasti jotain mieltä ja muuttaa mielipidettään. Aikuisen tehtävä on luoda yhteys lapseen ja kuunnella häntä, ja myös tuottaa pettymyksiä ja asettaa rajoja. Ilman aikuisen riittävää tukea itseohjautuvuuden vaatimus luo turvattomuutta jättäessään lapset yksin. Vielä toisella asteellakin nuori tarvitsee paljon tukea ja ohjausta.

Oppimisen tavoitteita määriteltäessä on huomioitava, että asioiden ymmärtäminen vaatii tiettyä aivojen kypsyysastetta ja koulun oppimistavoitteet voivat olla liian suuret lapsen kognitiivisen ja psyykkisen kehityksen kannalta. Nykyään vaikeasti ymmärrettävää tietoa tulee usein liian varhain.

Joukkoon kuuluminen on ihmiselle perustarve, joten kokemus luokkayhteisöstä olisi tärkeä. Sosiaalisten taitojen harjoittelussa kiinteän ryhmä on etu. Tutussa porukassa huomataan myös helpommin, jos joku putoaa kyydistä.

Kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja toiminnassa olisi otettava huomioon lasten ja nuorten riittävän tuen ja ohjauksen tarve sekä kehityksellinen tilanne. Ratkaisut eivät saisi perustua vain aikuisten maailman ja työelämän tavoitteisiin.

Sirpa Seppänen

Mirja Kataja

Erja Välisalo-Leinonen

lapsi- ja nuorisopsykologien työryhmä, Psykologiliitto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luetuimmat - Mielipide