Vesiensuojelun tavoitteista lipsumisesta on tullut yhteiskunnan normi

Suurin syy vesistöjen ongelmiin on poliitikkojen vähättelevä asenne vesiensuojelua ja ympäristöasioita kohtaan. EU:n asetukset ovat paikallaan.

Vesiensuojelu edistää vesistöjen virkistyskäyttöä.

30.10. 2:00

Luonnon ennallistamista koskeva EU:n asetusehdotus on herättänyt monissa puolueissa suurta huolta metsiemme ja peltojemme talouskäytöstä. Ympäristövaliokunta katsoo, että jos säädös annettaisiin direktiivinä, se jättäisi maille enemmän kansallista liikkumavaraa (HS 28.10.).

Asetusehdotus koskee mitä suurimmassa määrin myös Suomen vesistöjä. Niiden ekologisen tilan tuli olla vähintään hyvä vuoteen 2015 mennessä. Tästä säädetään EU:n vesipuitedirektiivissä ja Suomen vesienhoito- ja merenhoitolaissa.

Valtioneuvoston hyväksymät vesienhoitosuunnitelmat on pantu toimeen toimenpideohjelmilla. Tavoitteista on kuitenkin jatkuvasti lipsuttu, ja uusi tavoite on asetettu vuoteen 2027. Sama koskee luontokadon pysäyttämistä, jossa tavoitteet ovat siirtyneet 2000-luvulla jatkuvasti eteenpäin. Luontokato ja ilmastonmuutos heikentävät myös vesistöjen tilaa.

Luonnon ennallistamisasetusta tarvitaan.

Suuri joukko Lounais-Suomen jokia ja järviä ei saavuta hyvää tilaa edes vuonna 2027. Aikatauluista on voinut poiketa ”luonnonolosuhteiden ylivoimaisuuden vuoksi”. Nämä pitkälle rehevöityneet jokivesistöt laskevat Saaristomereen, joka pyritään saamaan pois Itämeren suojelukomission Helcomin hot spot -listalta vuoteen 2027 mennessä. Ohjelmat ovat toteutuneet vain osittain, ja niiden vapaaehtoiset toimenpiteet ovat tehottomia.

Suurin syy vesistöjen ja Saaristomeren jatkuviin rehevöitymisongelmiin on poliitikkojen vähättelevä asenne vesiensuojelua ja ympäristöasioita kohtaan. Tavoitteista lipsumisesta on tullut yhteiskunnan normi, vaikka vesien tilan parantamisesta koituu suoraa konkreettista hyötyä muun muassa vesistöjen virkistyskäytölle, matkailulle ja kuntien houkuttelevuudelle asuinpaikkana. Näihin ongelmiin on lopultakin puututtava tehokkailla toimilla, jotka myös purevat. EU:n asetukset ovat siis paikallaan.

Markku Marttinen

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luetuimmat - Mielipide