Oppimisvaikeuksiin pitää saada tukea myös työterveyshuollosta

Työterveyshuollossa oppimisvaikeudet tunnistetaan huonosti.

4.11. 2:00

Erilaisten oppijoiden liitolle tuli hiljattain kysymys: ”Minulla on todettu aikuisena lukivaikeus. Tämän lisäksi minulla on visuospatiaalisen hahmottamisen häiriö ja add. Nämä asiat aiheuttavat haittaa joka päivä työelämässä, mutta työterveyshuollolla ei ole tarjota minulle minkäänlaista apua. Mistä työssä käyvä voi saada apua ja tukea näihin ongelmiin?”

Erilaisia oppimisvaikeuksia on noin viidesosalla väestöstä eli myös suurella osalla työssä käyvistä aikuisista. Oppimisvaikeuksien kirjo on laaja, ja myös se, miten paljon ne aiheuttavat työssä ja arjessa haittaa, vaihtelee paljon. Toiset selviävät oppimisvaikeutensa kanssa hyvin ja ovat jo opintojensa aikana löytäneet toimivia kompensointikeinoja. Toisia taas oppimisvaikeus kuormittaa jatkuvasti, minkä seurauksena heille kasaantuu myös muita, kuten jaksamisen ja mielenterveyden, vaikeuksia.

Työterveyshuollossa oppimisvaikeudet tunnistetaan kuitenkin huonosti. Asian esille tulemista hankaloittaa lisäksi se, ettei työntekijä usein itsekään tiedä, että vaikeuksien taustalla on oppimisvaikeus. Valitettavan usein työterveyshuollossa hoidetaankin seurausta eikä syytä. Työntekijä on esimerkiksi uupunut tai sairastunut masennukseen jatkuvan pinnistelyn ja vaikeuksiensa peittelyn seurauksena, ja hänelle määrätään sairauslomaa tai lääkitys. Oppimisvaikeus, josta vaikeudet alun perin johtuvat, jää edelleen piiloon ja aiheuttamaan haittaa työssä ja arjessa.

Myös aikuisten oppimisvaikeuksiin on olemassa vaikuttavia tuen keinoja. Erilaiset oppimisen ja työssä suoriutumisen haasteet voidaan kartoittaa esimerkiksi työhyvinvointikyselyjen yhteydessä. Tämän jälkeen usein varsin pienillä ja kustannustehokkailla toimenpiteillä voidaan auttaa työntekijää löytämään työskentelytapoja, jotka vähentävät työn aiheuttamaa kuormitusta.

Usein hoidetaan seurausta eikä syytä.

Yhtä tärkeää on tukea työnantajaa ottamaan työntekijän oppimisvaikeus huomioon. Työnantajan keinot voivat liittyä työtehtävien tai työolosuhteiden järjestelyyn, johon voi saada te-toimistolta taloudellista tukea, tai muuten työpaikan kognitiivisen ergonomian parantamiseen. Usein jo oppimisvaikeuksia ymmärtävä työilmapiiri ja se, ettei oppimisvaikeutta tarvitse piilotella, edistävät työntekijän hyvinvointia ja työssä suoriutumista.

Tietoa ja tukea tarvitaan siis sekä työntekijälle että työpaikalle. Oppimisvaikeuksien tunnistamisen, puheeksi ottamisen ja tuen keinot tulisikin saada osaksi työterveyshuollon toimintakäytäntöjä ja rakenteita. Oikeanlainen tuki oppimisvaikeuksissa parantaa työhyvinvointia, työssä jaksamista ja työturvallisuutta, vähentää sairauspoissaoloja sekä pidentää työuria. Panostus tähän kannattaa, koska Suomi tarvitsee kaikki työntekijät.

Tietoa ja osaamista työikäisten oppimisvaikeuksista ja tuen keinoista löytyy muun muassa Erilaisten oppijoiden liitosta ja Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskuksesta.

Sarianna Reinikainen

Erilaisten oppijoiden liitto

Katri Suhonen

Kirkkohallitus

Oppimisvaikeudet työelämässä -työryhmä

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luetuimmat - Mielipide