Kelassa halutaan kehittää kuntoutuspsykoterapian hakuprosessia

Uudessa hakupalvelussa asiakkailla ja terapiaa suosittelevilla toimijoilla olisi nykyistä paremmin käytettävissä tieto siitä, pystyvätkö terapeutit ottamaan uusia asiakkaita.

3.11. 2:00

Nimimerkki Terapian tarpeessa kirjoitti (HS Mielipide 31.10.) kokemuksistaan Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan hakeutumisesta ja antoi ehdotuksia prosessin kehittämiseksi.

Kirjoituksesta nousi esille juuri niitä kuntoutuspsykoterapian kehittämiskohteita, joita myös Kelassa pohdimme. Pyrimme kehittämään hakupalvelua vastaamaan paremmin asiakkaan tarpeisiin. Uudessa hakupalvelussa asiakkailla ja terapiaa suosittelevilla toimijoilla olisi nykyistä paremmin käytettävissä tieto siitä, pystyvätkö terapeutit ottamaan uusia asiakkaita. Tämä edellyttäisi, että palveluntuottajat itse päivittävät hakupalveluun ajantasaisen tiedon tilanteestaan.

Kuntoutuspsykoterapia poikkeaa Kelan muista kuntoutuspalveluista siinä, ettei palveluja hankita kilpailuttamalla eivätkä palveluntuottajat ole sopimussuhteessa Kelaan. Kelan tehtävänä on tarkistaa, että asiakkaan valitsemalla psykoterapeutilla on Kelan pätevyys haettuun psykoterapiamuotoon.

Terapeutin perimä palkkio on usein suurempi kuin enimmäiskorvaus, joten asiakas voi joutua maksamaan osan kuluista itse. Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa valtioneuvoston asetuksella vahvistetun enimmäismäärän mukaan. Viimeksi enimmäiskorvausten määrää on aikuisten kuntoutuspsykoterapian osalta nostettu vuonna 2016.

Se, että asiakas löytää itselleen sopivan psykoterapeutin, voi vaatia useita arviointikäyntejä, mahdollisesti myös useammalla eri terapeutilla. Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiakäynnit siitä alkaen, kun asiakas on valinnut itselleen sopivan psykoterapeutin. Tämä on maksusitoumus psykoterapeutille, jonka asiakas on valinnut, joten myönteistä kuntoutuspsykoterapiapäätöstä ei voida tehdä ennen kuin psykoterapeutti on tiedossa.

Mikko Toivanen

keskuksen päällikkö, Kela

Maiju Kummunmäki

etuuspäällikkö, Kela

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luetuimmat - Mielipide