Naisten pienemmät eläkkeet johtuvat työmarkkinoiden eriytymisestä

Suomessa on poikkeuksellisen voimakkaasti sukupuolen mukaan eriytyneet työmarkkinat.

9.11. 2:00

Helena Auvinen ja Eekku Aromaa kirjoittivat naisten eläkeläisköyhyydestä (HS Vieraskynä 2.11.). Köyhyys on vakava yhteiskunnallinen ongelma erityisesti eläkeläisillä, koska monilla heistä ei ole työikäisten tavoin mahdollisuuksia parantaa toimeentuloaan työllä. Pienituloisia on 75 vuotta täyttäneistä naisista tulojen perusteella joka viides ja miehistä joka kuudes.

Sukupuolten välinen ero tuloihin perustuvassa köyhyydessä on viime vuosina pienentynyt. Toimeentulovaikeuksia esimerkiksi lääkemenoissa eläkeläismiehet ja -naiset kokevat yhtä usein. Vakavia toimeentulo-ongelmia ilmentävä pitkäaikainen toimeentulotuen asiakkuus on vanhuuseläkkeellä olevilla hyvin harvinaista, eikä miesten ja naisten välillä ole eroa.

Perhevapaiden epätasainen jakautuminen äitien ja isien välillä on yksi syy naisten keskimäärin alhaisempaan eläkkeeseen. Tätäkin merkittävämpi syy ovat kuitenkin naisten ja miesten erot ansiotasoissa. Suomessa on poikkeuksellisen voimakkaasti sukupuolen mukaan eriytyneet työmarkkinat.

Vain joka kymmenes työskentelee ammatissa, jossa on miehiä ja naisia suurin piirtein saman verran. Valtaosa naisista työskentelee niin sanotuissa naisten töissä ja miehet miesten töissä. Eri tekijöiden takia naisvaltaisissa ammateissa palkkataso on alempi.

Sosiaali- ja terveysministeriön lokakuussa julkaisemassa kansallisessa köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vähentämisen toimintaohjelmassa painotetaan eläkeläisköyhyyden vähentämistä. Keinoina ovat vähimmäiseläkkeiden ostovoiman säilyttäminen sekä terveysmenojen tarkastelu ja ennaltaehkäisy. Keskeisin keino ehkäistä ennalta eläkeläisnaisten köyhyyttä on vähentää työmarkkinoiden eriytyneisyyttä.

Susan Kuivalainen

tutkimusosaston osastopäällikkö

Eläketurvakeskus

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luetuimmat - Mielipide